Tarkenna hakuasi

Henna  Nikumaa

Henna Nikumaa

Yliopisto-opettaja

Oikeustieteiden laitos, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

henna.nikumaa@uef.fi

Henna Nikumaa (sosionomi YAMK, johtaminen) toimii vanhuusoikeuden yliopisto-opettajana ja Hyvinvointioikeuden keskuksen koordinaattorina. Hän keskittyy empiirisessä väitöstutkimuksessaan muistisairaan ihmisen autonomiseen toimijuuteen ja oikeudellisen toimintakyvyn tukemiseen hyödyntäen abduktiivista tutkimusotetta.

Nikumaa on toiminut 20 vuotta vanhustenhuollon eri tehtävissä, hän on tehnyt sekä hoito- ja neuvontatyötä että kehittämis- ja tutkimustyötä. Viimeisimpänä hän on työskennellyt eri järjestöissä vastaten muistisairaiden ihmisten oikeuksien edistämiseen liittyvistä hankkeista. Hän on julkaissut ikääntyneiden oikeudellisista kysymyksistä erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille suunnattuja oppikirjalukuja ja artikkeleita.

Julkaisut

42 kappaletta