HENRI PESONEN

Tuntiopettaja

Lineaaristen diffraktiivisten optisten komponenttien ja epälineaaristen materiaalien vaikutus valon koherenssiominaisuuksiin. Erikoistunut numeeriseen laskentaan ja erityisesti FMM-menetelmään.

Yhteystiedot

Organisaatio

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, Fysiikan ja matematiikan laitos

Sähköposti

henri.a.pesonen@uef.fi

Puhelin

-

Avainsanat

Opetustehtävät

Syventävien laboratoriotyön pitämin, Mikro- ja Nanofotoniikan laskuharjoitusten pitäminen ja FMM-kurssi.

Tutkimusryhmät ja -projektit

Koherenssiryhmä (UEF), nanofotoniikan ryhmä (UEF, Beijing Instutute of Optoelectronics), nanolankaryhmä (UEF, Aalto)