Henri  Pesonen

Henri Pesonen

Tuntiopettaja

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, Fysiikan ja matematiikan laitos

henri.a.pesonen@uef.fi

Lineaaristen diffraktiivisten optisten komponenttien ja epälineaaristen materiaalien vaikutus valon koherenssiominaisuuksiin. Erikoistunut numeeriseen laskentaan ja erityisesti FMM-menetelmään.

Avainsanat