Tarkenna hakuasi

Henri Siljanen

Akatemiatutkija

Molekyylibiologi, Mikrobiekologi, Ilmastoekologi

Ympäristö- ja biotieteiden laitos, Luonnontieteiden, metsätieteiden ja tekniikan tiedekunta

henri.siljanen@uef.fi | 040 355 2295

Tutkimukseni liittyy boreaalisten- sekä arktisten ekosysteemien typen ja hiilen kierron toimintaan. Tutkin erityisesti kasvihuonekaasujen, metaanin (CH4) ja dityppioksidin (N2O) metaboliaa biosfäärin eri osissa. Tutkimuksessani selvitän näiden kaasujen syntyä ja kulutusta kontrolloivia tekijöitä luonnollisissa ympäristöissä, sekä tutkin näihin prosesseihin vaikuttavien mikrobien populaatiorakenteita sekä geenien aktiivisuutta ja toimintaa. Hankkeissani olen mm. ollut selvittämässä nitrifioivien mikrobien roolia typen kiertoa kontrolloivina mikrobeina Arktisien alueiden N2O päästävillä turvemailla. Nykyisessä hankkeessani selvitän bioteknologisten menetelmien mahdollisuuksia kasvihuonekaasujen poistamiseksi ilmakehästä.

Julkaisut

41/41 kappaletta