ILKKA JORMANAINEN

Yliopistotutkija

Työskentelen yliopistotutkijana opetus- ja kehitysteknologioiden tutkimusryhmässä Tietojenkäsittelytieteen laitoksella, Joensuun kampuksella.

Dosentti (opetus- ja kehitysteknologiat), Turun yliopisto.


Tutkimusalaani kuuluvat mm. ohjelmallinen ajattelu sekä tietotekniikan opetus, oppimisympäristöjen tiedonlouhinta, opetusrobotiikka ja teknologiakasvatuksen kysymykset sekä kehittyvien maiden teknologiat. Ohjaan parhaillaan neljää väitöstyötä näiltä aihealueilta sekä opetan aiheisiin liittyviä kursseja tietojenkäsittelytieteen laitoksella. Johdin hiljattain päättynyttä ”ICT for Education in Eritrea” -hanketta (UM, HEI-ICI). Olen ollut mukana useissa EU-rahoitteisissa projekteissa (mm. Erasmus+ Avaintoimi 2 -rahoitteiset CONSTRUIT! ja TACCLE3 sekä H2020-rahoitteinen eCraft2Learn). Olen ollut aktiivisesti mukana SciFest tiede- ja teknologiafestivaalin kehittämisessä ja taannoin johdin festivaalia kolmen vuoden ajan. Minulle on kertynyt opetus-, tutkimus- ja hankehallinnon kokemusta useista kansainvälisistä yhteyksistä useissa Euroopan ja Afrikan maissa, mm. Eritreassa, Etelä-Afrikassa, Nepalissa, Tansaniassa, Sambiassa ja Mosambikissa.

Yhteystiedot

Organisaatio

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, Tietojenkäsittelytieteen laitos

Sähköposti

ilkka.jormanainen@uef.fi

Puhelin

050 375 7289

Avainsanat

Tutkimusryhmät - UEF

Linkit

Julkaisut

Tiedostot