ILKKA PYY

Yliopistonlehtori

Työni kohdentuu poliittisen ja sosiaalimaantieteen alalle. Tutkimukseni keskiössä on kunnan roolin muutos pienoisyhteiskuntana. Opetukseni painottuu maantieteen oppihistoriaan ja metodologiaan sekä kriittiseen arjen ihmismaantieteeseen.


Luento-opetuksen ohella olennaista työssäni on viikoittainen kulttuuri- ja yhteiskuntamaantieteen tutkimusseminaari, jossa ohjaan sekä kandidaatin että maisterin tutkielmia. Arvostan myös suuresti kenttätyöskentelyä maantieteen opetusmetodina, johon liittyen toimin vastuuopettajana ja kansainvälisen verkoston koordinaattorina intensiivikurssilla Local Mobilization and Community Development in Rural-Urban Context. Tämän kurssin teemat vaihtelevat tutkimushankkeideni mukaan. Tutkimuksiani ovat kehystäneet mm. hyvinvointivaltion muutos poliittisena järjestelmänä, keskuksen ja periferian riippuvuussuhteet, maaseutu- ja aluepolitiikka sekä paikallisen poliittisuus kansalaisosallistumisen, demokratian, palvelujen ja elinympäristöjen kysymyksissä. Nyttemmin tutkimustyötäni virittää ns. vihreän ja hopeatalouden vaikutus maaseutualueiden yhdyskuntasuunnitteluun ja kaavoitukseen. Viimeisin muttei vähäisin työni osa on toimia yhteiskuntamaantieteen HOPS-ohjaajana ja osallistua laitoksen työryhmässä opetuksen kehittämistehtäviin.

Yhteystiedot

Organisaatio

Historia- ja maantieteiden laitos, Maantiede

Sähköposti

ilkka.pyy@uef.fi

Puhelin

050 432 7611

Avainsanat

Linkit

Julkaisut