Ilkka  Pyy

Ilkka Pyy

Yliopistonlehtori

Työni kohdentuu poliittisen ja sosiaalimaantieteen alalle. Tutkimukseni keskiössä on kunnan roolin muutos pienoisyhteiskuntana. Opetukseni painottuu maantieteen oppihistoriaan ja metodologiaan sekä kriittiseen arjen ihmismaantieteeseen.

Historia- ja maantieteiden laitos, Maantiede

ilkka.pyy@uef.fi | 050 432 7611

0504327611
050 4327611
050 432 7611
+358 50 432 7611
+35850 432 7611
050 4327 611
+358 50 4327 611
+35850 4327 611
+358 50 4327611
+35850 4327611
+358504327611

Luento-opetuksen ohella olennaista työssäni on viikoittainen kulttuuri- ja yhteiskuntamaantieteen tutkimusseminaari, jossa ohjaan sekä kandidaatin että maisterin tutkielmia. Arvostan myös suuresti kenttätyöskentelyä maantieteen opetusmetodina, johon liittyen toimin aiemmin kansainvälisen verkoston koordinaattorina ja nyttemmin opettajana vuosittaisella intensiivikurssilla Baltiassa ja Pohjoismaissa. Tämän kurssin teemat yhdistyvät tutkimushankkeisiini, joita ovat kehystäneet mm. hyvinvointivaltion muutos poliittisena järjestelmänä, keskuksen ja periferian riippuvuussuhteet, maaseutu- ja aluepolitiikka sekä paikallisen poliittisuus kansalaisosallistumisen, demokratian, palvelujen ja elinympäristöjen kysymyksissä. Tällä hetkellä työtäni virittää ns. vihreän siirtymän ja hopeatalouden vaikutus kaupunki- ja maaseutujen yhdyskuntasuunnitteluun ja kaavoitukseen. Viimeisin muttei vähäisin työni osa on toimia yhteiskuntamaantieteen HOPS-ohjaajana ja osallistua laitoksen työryhmässä opetuksen kehittämistehtäviin.

Julkaisut

52 kappaletta