IRMELI MUSTALAHTI

Professori

Luonnonvarahallinta


Irmeli Mustalahti on luonnonvarahallinnan professori ja yhteiskuntatieteelliseen ympäristötutkimukseen erikoistunut kehitystutkija, jonka kansainvälinen tutkimusryhmä työskentelee Suomessa, Venäjällä, Tansaniassa, Nepalissa, Laosissa, Meksikossa ja Indonesiassa. Tutkimusryhmä tutkii kansalaisten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa luonnonvarojen hallintaan ja käyttöön. Responsive Natural Resources Governance- tutkimusryhmää rahoittaa parhaillaan esimerkiksi Suomen Akatemia ja Strategisen tutkimuksen neuvosto. Mustalahden tutkimusryhmällä on vahva yhteiskunnallisen vuorovaikuttamisen tavoite ja siksi tutkimusryhmä toteuttaa tiedon yhteistuottamista niin järjestöjen kuin yksityissektorinkin toimijoiden kanssa.

Yhteystiedot

Organisaatio

Historia- ja maantieteiden laitos, Ympäristöpolitiikka

Sähköposti

irmeli.mustalahti@uef.fi

Puhelin

050 563 2071

Avainsanat

Opetustehtävät

Poikkitieteinen Ihminen ja ympäristö-kurssi, joka toteutetaan yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston normaalikoulun lukion kanssa; Natural resources governance-kurssi, jossa suoritusmuotona reflektoivat esseet; Theories and methods in social scientific environmental studies-luentosarja; Environmental collaboration and conflict resolution-kansainvälinen kurssikokonaisuus

Tutkimusryhmät ja -projektit

Tutkimusryhmämme tavoitteena on analysoida ympäristöpolitiikan ja kansainvälisten ympäristösopimusten toteutumista ja yhteiskunnallisia vaikutuksia. Tutkimusryhmässä kartoitetaan, millaisia mahdollisuuksia ja esteitä paikallistason toimijoilla on osallistua luonnonvarojen suojeluun ja käyttöön. Voidaanko vuorovaikutteisuutta ja läpinäkyvyyttä edistää, ja jos voidaan, niin miten? Erityisesti meitä kiinnostaa nuorten osallistuminen ja osallisuus luonnonvarojen hallinnassa. Tutkimme esimerkiksi osallistavan toimintatutkimuksen menetelmin, miten nuoret voisivat tukea kestävän kehityksen tavoitteita, ja mitkä ovat heidän työllistymismahdollisuutensa esimerkiksi kierto- ja biotalouden parissa. Kansainvälisiä tutkimuskohteita ovat tällä hetkellä Suomi, Venäjä, Laos, Indonesia, Meksiko, Mosambik ja Tansania.

Tutkimusryhmät - UEF

Julkaisut