JAANA VUORI

Professori

Sukupuolentutkimus


Jaana Vuori tutkii maahanmuuttajien kotouttamistyötä ja asioimistulkkausta. Hänen tutkimusaiheitaan ovat myös vanhemmuuteen, perheeseen ja sukupuoleen liittyvät kysymykset. Vuori toimii sukupuolentutkimuksen professorina kulttuurintutkimuksen koulutusohjelmassa. Menetelmällisesti Vuori on erikoitunut laadullisiin tutkimusmenetelmiin, erityisesti diskurssianalyysiin ja etnografiaan.

Yhteystiedot

Organisaatio

Humanistinen osasto, Suomen kieli ja kulttuuritieteet

Sähköposti

jaana.vuori@uef.fi

Puhelin

050 341 0903

Avainsanat

Tutkimusryhmät ja -projektit

Tutkimusryhmät - UEF

Linkit

Julkaisut