JANNE RUOHONEN

Professori

Yritysoikeus, erityisesti yhtiö- ja tilintarkastusoikeus

Uusin kirja: Tilintarkastaja osakeyhtiön hallinnon tarkastajana (Alma Talent, 2020)


Yhteystiedot

Organisaatio

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, Kauppatieteiden laitos

Sähköposti

janne.ruohonen@uef.fi

Puhelin

050 318 6030

Avainsanat

Opetustehtävät

Laskentatoimen ja yritysjuridiikan tutkielmaseminaari (pro gradu)
Yhtiöoikeuden jatkokurssi
Yhtiöoikeus

Yhteiskunnalliset tehtävät

Valtioneuvoston kanslian Velkojiensuojahankkeen 2. vastuullinen johtaja (2019-2020)
Työ- ja elinkeinoministeriön Kevennetty tilintarkastus -työryhmän jäsen (2019-2020)
Sisä-Suomen OP-liiton hallituksen puheenjohtaja

Tutkimusryhmät ja -projektit

Laskentatoimen ja yritysjuridiikan tutkimusryhmä