JARKKO RAUTIO

Professori

Olen farmaseuttisen kemian professori ja farmasian laitoksen varajohtaja. Lisäksi toimin lääketutkimuksen tohtoriohjelman (DPDR) johtajana.


Tutkimusaiheenani on lääkeaineiden ominaisuuksien, kuten kulkeutumisen ja kohdentamisen, parantaminen erityisesti aihiolääketeknologian avulla.
Viime aikainen tutkimuksemme on keskittynyt hyödyntämään elimistön omia kuljetinproteiineja - aminohappotransportteria (LAT1) ja glukoositransportteria (GLUT1) - lääkeaineiden kohdennetussa kuljetuksessa veriaivoesteen läpi keskushermostoon ja solukalvon läpi syöpäsoluihin. Tutkimuksemme on keskittynyt erityisesti glioomasoluihin. Hyödynnämme laajasti eri tutkimusmenetelmiä in vitro menetelmistä ja yhdisteiden solun sisäänotosta in vivo farmakokineettisiin tutkimuksiin.

Yhteystiedot

Organisaatio

Terveystieteiden tiedekunta, Farmasian laitos

Sähköposti

jarkko.rautio@uef.fi

Puhelin

040 353 2791

Avainsanat

Opetustehtävät

Lääkeaineiden kemia -kurssin johtaja

Yhteiskunnalliset tehtävät

Suomen farmaseuttisen yhdistyksen puheenjohtaja
Euroopan lääkeainekemian yhdistyksen (EFMC) ohjausryhmän jäsen

Tutkimusryhmät ja -projektit

Aihiolääketutkimusryhmä

Tutkimusryhmät - UEF

Linkit

Julkaisut