JENNI MEROVUO

Nuorempi tutkija

Työskentelen nuorempana tutkijana ja tohtorikoulutettavana Itä-Suomen yliopiston Historia- ja maantieteiden laitoksella. Väitöskirjatutkimuksessani tarkastelen Ruotsin ja Venäjän välisen rajaseudun rakentumista 1700-luvulla keskittyen paikallistasoon. Molemminpuolinen poliittinen kulttuuri sekä arkipäivän ylirajaisuus rakensivat toisaalta rajaa ja toisaalta vahvistivat vuorovaikutusta valtakunnanrajan yli.

Olen Pohjois-Karjalan historiallisen yhdistyksen varapuheenjohtaja (2018-) ja tieteellisen Lähde: historiatieteellinen aikakauskirjan päätoimittaja (2018–2020).

Yhteystiedot

Organisaatio

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, Karjalan tutkimuslaitos

Sähköposti

jenni.merovuo@uef.fi

Puhelin

050 302 7920

Avainsanat

Julkaisut

Opetustehtävät

Historian perusopinnot:
Orientaatio historiaan, pienryhmät
Historia ajankohtaisena tieteenä, lukupiirit ja ryhmätyöt

Linkit

Tutkimusryhmät