JENNI MEROVUO

Nuorempi tutkija

Väitöskirjatutkimuksessani tarkastelen Ruotsin ja Venäjän välisen rajaseudun rakentumista 1700-luvulla keskittyen paikallistasoon. Molemminpuolinen poliittinen kulttuuri sekä arkipäivän ylirajaisuus rakensivat toisaalta rajaa ja toisaalta vahvistivat vuorovaikutusta valtakunnanrajan yli.

Yhteystiedot

Organisaatio

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, Karjalan tutkimuslaitos

Sähköposti

jenni.merovuo@uef.fi

Puhelin

050 302 7920

Avainsanat

Opetustehtävät

Historian aineopinnot: Paleografia (3 op)

 

Tutkimusryhmät ja -projektit

2019–2024    Grand Duchy of Finland as political Space 1521–1917, projektin jäsen, Karjalan tutkimuslaitos/ Suomen Akatemia

Tutkimusryhmät - UEF

Linkit

Julkaisut