JERE LAVIKAINEN

Tutkimusavustaja

Pro gradu -työn ”Inertia-anturien käyttö biomekaaniseen liikeanalyysiin” tekeminen, reaaliaikaisen liikenalyysin kehittäminen Digikeskus-hanketta varten.