JOHANNA TIMONEN

Yliopistotutkija

Dosentti


Yhteystiedot

Organisaatio

Terveystieteiden tiedekunta, Farmasian laitos

Sähköposti

johanna.timonen@uef.fi

Puhelin

040 355 3881

Avainsanat

Opetustehtävät

Yhteiskuntatieteen tutkimusmenetelmät farmasiassa opintojakson johtaja
Pro gradujen ja kandidaattitöiden ohjaus
Väitöskirjojen ohjaus
Sosiaalifarmasian opettajatuutori

Tutkimusryhmät ja -projektit

Lääkepolitiikka tutkimusryhmä

Lääketalouden ja vaikuttavuuden tutkimusryhmä

Tutkimusryhmät - UEF

Linkit

Julkaisut