Tarkenna hakuasi

Jonas  Kyrönviita

Jonas Kyrönviita

Tutkijatohtori

Post doc – EU Horizon project “Cross-gov – Coherent & Cross-compliant Ocean Governance for Delivering the EU Green Deal for European Seas”

Oikeustieteiden laitos, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

jonas.kyronviita@uef.fi

Tutkimukseni on pääasiassa ympäristöoikeuden alaa. erikoistuen meriympäristöoikeuteen ja olen kirjoittanut opinnäytetyöni vesiviljelyoikeudesta Ruotsissa.