Joose  Peitola

Joose Peitola

Väitöskirjatutkija

Laskennallisten mallien hyödyntäminen polvinivelrikon etenemisen ennustamisessa ja kuntoutusharjotteiden vaikutusten arvinoinnissa.

joose.peitola@uef.fi | 050 555 3088

0505553088
050 5553088
050 555 3088
+358 50 555 3088
+35850 555 3088
050 5553 088
+358 50 5553 088
+35850 5553 088
+358 50 5553088
+35850 5553088
+358505553088

Tällä hetkellä tutkimukseni keskittyy polvinivelrikon tutkimiseen. Ideana työssäni ovat muskuloskeletaalisten ja äärellisiin elementteihin perustuvien mallien hyödyntäminen tutkittaessa polviniveleen kohdistuvia voimia, sekä nivelruston mekaanisia vasteita. Tavoitteenani on kehittää olemassa olevaa mallinnuskehystä sisällyttämällä siihen yhä tarkempia potilasyksityiskohtaisia parametreja, ja vähentämällä mallinnukseen tarvittavaa aikaa.