Tarkenna hakuasi

Joose  Peitola

Joose Peitola

Väitöskirjatutkija

Laskennallisten mallien hyödyntäminen polvinivelrikon etenemisen ennustamisessa ja kuntoutusharjotteiden vaikutusten arvinoinnissa.

Teknillisen fysiikan laitos, Luonnontieteiden, metsätieteiden ja tekniikan tiedekunta

joose.peitola@uef.fi

Tällä hetkellä tutkimukseni keskittyy polvinivelrikon tutkimiseen. Ideana työssäni ovat muskuloskeletaalisten ja äärellisiin elementteihin perustuvien mallien hyödyntäminen tutkittaessa polviniveleen kohdistuvia voimia, sekä nivelruston mekaanisia vasteita. Tavoitteenani on kehittää olemassa olevaa mallinnuskehystä sisällyttämällä siihen yhä tarkempia potilasyksityiskohtaisia parametreja, ja vähentämällä mallinnukseen tarvittavaa aikaa.

Julkaisut

3/3 kappaletta