JUHA HALME

Tutkijatohtori

Juha Halme toimii tutkijatohtorina Karjalan Tutkimuslaitoksella ESPON IRiE projektissa. Hänen väitöskirjansa (2020) käsitteli sidosryhmäyhteistyön diskursiivista dynamiikkaa maakuntatason aluemarkkinoinnissa. Hänen akateemisiin intresseihin kuuluu mm. aluetiede, organisaatioiden välinen yhteistyö, laadulliset menetelmät, sekä diskurssi- ja narratiiviset teoriat. Hänen tutkimusta on esitelty monissa kansainvälisissä konferensseissa, ja julkaistu tieteellisissä lehdissä kuten Environment and Planning C: Politics and Space, Qualitative Market Research, ja Journal of Place Management and Development.

Yhteystiedot

Organisaatio

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, Karjalan tutkimuslaitos

Sähköposti

juha.halme@uef.fi

Puhelin

050 570 3754

Avainsanat

Tutkimusryhmät - UEF

Linkit

Julkaisut