JUHA HALME

Projektitutkija

Projektitutkija Karjalan Tutkimuslaitoksella.


Juha Halme toimii projektitutkijana Karjalan Tutkimuslaitoksella. Hänen väitöskirjansa käsitteli sidosryhmäyhteistyön diskursiivista dynamiikkaa maakuntatason aluemarkkinoinnissa. Hänen akateemisiin intresseihin kuuluu mm. organisaatioiden välinen yhteistyö, laadulliset menetelmät ja diskurssiteoria. Hänen tutkimusta on esitelty monissa kansainvälisissä konferensseissa, ja julkaistu tieteellisissä lehdissä kuten Environment and Planning C: Politics and Space, Qualitative Market Research, ja Journal of Place Management and Development.