JUHA HALME

Projektitutkija

Historia- ja maantieteiden laitoksen jatko-opiskelija, ja projektitutkija RELOCAL projektissa Karjalan Tutkimuslaitoksella.

Juha Halme on Historia- ja maantieteiden laitoksen jatko-opiskelija, joka toimii projektitutkijana Karjalan Tutkimuslaitoksella RELOCAL hankkeessa. Hänen väitöskirjansa käsittelee sidosryhmäyhteistyön diskursiivista dynamiikkaa maakuntatason aluemarkkinoinnissa. Hänen akateemisiin intresseihin kuuluu mm. organisaatioiden välinen yhteistyö, laadulliset menetelmät ja diskurssiteoria. Hänen tutkimusta on esitelty monissa kansainvälisissä konferensseissa, ja julkaistu tieteellisissä lehdissä kuten Environment and Planning C: Politics and Space, Qualitative Market Research, and Journal of Place Management and Development.