JUHA ROUVINEN

Professori

Orgaanisen kemian, erityisesti biomolekyylien rakennetutkimuksen professori


S. 1960, FM 1986 (Joensuun yliopisto), vieraileva tutkija 1986 (Greifswaldin yliopisto), tohtorikoulutettava 1987-1990 (Uppsalan yliopisto). FT 1991 (Joensuun yliopisto), nuorempi tutkija 1990-1993 (Suomen akatemia) kristallografisen lääkeainesuunnittelun dosentti 1993 (Kuopion yliopisto), yliassistentti (Joensuun yliopisto) 1993-1996, akatemiatutkija 1996-2001, professori 2001- (Joensuun yliopisto/Itä-Suomen yliopisto), matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan dekaani 2007-2009 (Joensuun yliopisto).

Yhteystiedot

Organisaatio

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, Kemian laitos

Sähköposti

juha.rouvinen@uef.fi

Puhelin

050 409 6387

Avainsanat

Tutkimusryhmät - UEF

Julkaisut