JUKKA KEKäLäINEN

Akatemiatutkija

Tutkimusryhmämme selvittää hedelmöittymisen, hedelmättömyyden sekä sukusolujen välisen kemiallisen kommunikaation ja sukusolutason seksuaalivalinnan molekulaarisia ja immunologisia mekanismeja.


Yhteystiedot

Organisaatio

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, Ympäristö- ja biotieteiden laitos

Sähköposti

jukka.s.kekalainen@uef.fi

Puhelin

050 467 4487

TUTKIMUSRYHMÄT - UEF

Julkaisut