JUKKA MäKISALO

Yliopistonlehtori

Asiantuntijuuteni liittyy sekä kielen- että käännöstutkimukseen. Tutkimukseni teoreettinen fokus on yhtäältä kognitiivisesti orientoituneessa tutkimuksessa ja toisaalta kielentutkimuksen metodologiassa. Tutkimuskohteina juuri nyt ovat kääntämisen kognitiiviset prosessit kääntäjän työssä ja käännösteknologian kasvava osuus työelämässä. Opetukseni kohdistuu tutkimusmenetelmiiin, erityisesti kvantitatiivisiin menetelmiin, digitaalisiin aineistoihin ja kokeellisiin menetelmiin kielentutkimuksessa, mutta myös käännösteknologiaan. Kiinnostukseni kohteena on kieli, kun se ymmärretään hyvin universaalina kykynä ja ilmiönä.

Yhteystiedot

Organisaatio

Humanistinen osasto, Vieraat kielet ja käännöstiede

Sähköposti

jukka.makisalo@uef.fi

Puhelin

050 442 3004

Julkaisut