Tarkenna hakuasi

Jukka  Mäkisalo

Jukka Mäkisalo

Osaston varajohtaja

Yliopistonlehtori

Humanistinen osasto, Filosofinen tiedekunta

jukka.makisalo@uef.fi | 050 442 3004

Asiantuntijuuteni liittyy sekä kielen- että käännöstutkimukseen. Tutkimukseni teoreettinen fokus on yhtäältä kognitiivisesti orientoituneessa tutkimuksessa ja toisaalta kielentutkimuksen metodologiassa. Tutkimuskohteina juuri nyt ovat kääntämisen kognitiiviset prosessit kääntäjän työssä ja käännösteknologian kasvava osuus työelämässä. Opetukseni kohdistuu tutkimusmenetelmiiin, erityisesti kvantitatiivisiin menetelmiin, digitaalisiin aineistoihin ja kokeellisiin menetelmiin kielentutkimuksessa, mutta myös käännösteknologiaan. Humanistien koulutuksen kehittäminen, erityisesti työelämäyhteydet siinä, on tärkeä osa varajohtajan tehtäväkenttää.

Julkaisut

45/45 kappaletta