JUKKA SIHVONEN

Yliopisto-opettaja

Opetus- ja
tutkimustyö

Opetus: ympäristöpolitiikan perus-, aine- ja syventävät opinnot.
Tutkimustyö kohdistuu alue- ja yhdyskuntasuunnittelun sekä alueiden kehittämisen järjestelmiin. Tutkimuskohteina kaivostoiminnan paikalliset vaikutukset ja niiden hallinta, yhteistoiminnallinen luonnonvarojen käytön suunnittelu, kaupunki- ja maaseutupolitiikka sekä vuorovaikutteinen suunnittelu.

Yhteystiedot

Organisaatio

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, Historia- ja maantieteiden laitos

Sähköposti

jukka.sihvonen@uef.fi

Puhelin

050 464 2531

Julkaisut

Opetustehtävät

Yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinto ja ympäristöpolitiikan maisterin tutkinto:
- vaikutusten arviointi ja hallinta
- luonnonvarahallinta
- yhteistoiminnallinen suunnittelu
- yhdyskuntien suunnittelu ja kestävä kehitys
- kiertotalous
- kaivospolitiikka
- ympäristöpolitiikan oppialan historia- ja teoriaopinnot
- kenttä- ja menetelmäopinnot

Yhteiskunnalliset tehtävät

Suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arviointi

Tutkimusryhmät ja -projektit

Tuula Teräväinen
Jukka Sihvonen
Sonja Lukkarinen

Arktisen alueen ylirajaisten vesiresurssien hallinta – pohjoismaiset hallinnon ja hallinnan haasteet, odotukset ja uudet avaukset

Linkit

Tutkimusryhmät