Jukka  Sihvonen

Jukka Sihvonen

Yliopisto-opettaja

Opetus- ja
tutkimustyö

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, Historia- ja maantieteiden laitos

jukka.sihvonen@uef.fi | 050 464 2531

0504642531
050 4642531
050 464 2531
+358 50 464 2531
+35850 464 2531
050 4642 531
+358 50 4642 531
+35850 4642 531
+358 50 4642531
+35850 4642531
+358504642531

Opetus: ympäristöpolitiikan perus-, aine- ja syventävät opinnot.
Tutkimustyö kohdistuu alue- ja yhdyskuntasuunnittelun sekä alueiden kehittämisen järjestelmiin. Tutkimuskohteina kaivostoiminnan paikalliset vaikutukset ja niiden hallinta, yhteistoiminnallinen luonnonvarojen käytön suunnittelu, kaupunki- ja maaseutupolitiikka sekä vuorovaikutteinen suunnittelu.

Opetus- ja tutkimustyö

Opetustyöni koostuu luento- ja seminaariopetuksesta, opinnäytetöiden ohjauksesta ja arvioinneista. Opetuksessa käsittelen ympäristöpolitiikan teorioiden, prosessien sekä tutkimusmenetelmien sisältöjä. Opintojaksoilla perehdytään ympäristöpoliittisen ajattelun, luonnonvarojen kestävän käytön, kiertotalouden sekä ympäristösuunnittelun ja -hallinnan kysymyksiin. Tarkastelun kohteina ovat alueiden- ja yhdyskuntien kehittämiseen sekä ympäristön tilan muutoksiin vaikuttavat yhteiskunnalliset taustatekijät.

Tutkimustyössäni kiinnostuksen kohteina ovat vuorovaikutteisen suunnittelun teoreettiset lähtökohdat ja yhteistoiminnallisten käytäntöjen problematiikka.  Tutkimuksissani olen käsitellyt kaupunkiseutujen yhdyskuntien muuttumista ja suunnittelua, kaivostoiminnan paikallisen hallinnan keinoja sekä luonnonvarojen käytön yhteensovittavia prosesseja.

 

Tutkimusprojekti

Yhteistä ja yksityistä etua (YHYKE). Tutkimus luonnonvarojen käyttöön liittyvistä ympäristöoikeudenmukaisuuksista ja niiden yhteensovittamisesta maaseudulla

 

Hankkeen vastuullinen johtaja, dosentti, yliopistotutkija Tuija Mononen. Toteutuksesta vastaavat väitöskirjatutkija Johanna Leino, yliopisto-opettaja Jukka Sihvonen ja yliopistonlehtori Sonja Kivinen.

Julkaisut

23 kappaletta