JUKKA SIHVONEN

Yliopisto-opettaja

Opetus- ja

tutkimustyö


Opetus: ympäristöpolitiikan perus-, aine- ja syventävät opinnot.
Tutkimustyö kohdistuu alue- ja yhdyskuntasuunnittelun sekä alueiden kehittämisen järjestelmiin. Tutkimuskohteina kaivostoiminnan paikalliset vaikutukset ja niiden hallinta, yhteistoiminnallinen luonnonvarojen käytön suunnittelu, kaupunki- ja maaseutupolitiikka sekä vuorovaikutteinen suunnittelu.

Yhteystiedot

Organisaatio

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, Historia- ja maantieteiden laitos

Sähköposti

jukka.sihvonen@uef.fi

Puhelin

050 464 2531

Opetustehtävät

Yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinto ja ympäristöpolitiikan maisterin tutkinto:
– vaikutusten arviointi ja hallinta
– luonnonvarahallinta
– yhteistoiminnallinen suunnittelu
– yhdyskuntien suunnittelu ja kestävä kehitys
– kiertotalous
– kaivospolitiikka
– ympäristöpolitiikan oppialan historia- ja teoriaopinnot
– kenttä- ja menetelmäopinnot

Yhteiskunnalliset tehtävät

Suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arviointi

Tutkimusryhmät ja -projektit

Tuula Teräväinen
Jukka Sihvonen
Sonja Lukkarinen

Arktisen alueen ylirajaisten vesiresurssien hallinta – pohjoismaiset hallinnon ja hallinnan haasteet, odotukset ja uudet avaukset

Tutkimusryhmät - UEF

Linkit

Julkaisut