Kaisa  Henttonen

Kaisa Henttonen

Apulaisprofessori

(tenure track), Dosentti (LUT Yliopisto)

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, Kauppatieteiden laitos

kaisa.henttonen@uef.fi | 050 435 2664

0504352664
050 4352664
050 435 2664
+358 50 435 2664
+35850 435 2664
050 4352 664
+358 50 4352 664
+35850 4352 664
+358 50 4352664
+35850 4352664
+358504352664

Tutkimustoiminnassani haluan olla ratkaisemassa kysymystä siitä, miten resurssiviisas, kestävä talous mahdollistetaan kestävän kiertotalouden ja digitaalisten teknologioiden keinoin ja samalla uudistetaan yritysten toimintaa sekä luodaan uusia työpaikkoja ja uudenlaista työtä. Lähestyn luonnollisesti kysymystä innovaatiojohtamisen näkökulmasta. Erityisesti tutkimukseni keskittyy kolmeen tutkimusalueeseen em. kysymykseen liittyen. Ensinnäkin tutkin kestävää yrittäjyyttä ja liiketoimintaa ja sitä, miten kestäviä keksintöjä luodaan ja kaupallistetaan. Toinen tutkimusalueeni keskittyy organisaatioiden kehittämiseen ja erityisesti siihen, miten innovaatiotoimintaa johdetaan erityisesti tiedon jakamisen ja innovaatiokäyttäytymisen fasilitoinnin näkökulmista. Kolmas tutkimusalueeni on digitalisaatio ja erityisesti digitaalinen innovaatiotoiminta ja se, miten innovaatiotoimintaa johdetaan digitaalisessa maailmassa.

Julkaisut

104 kappaletta