KAISA HENTTONEN

Apulaisprofessori

(tenure track), Dosentti (LUT Yliopisto)


Tutkimustoiminnassani haluan olla ratkaisemassa kysymystä siitä, miten resurssiviisas, kestävä talous mahdollistetaan kestävän kiertotalouden ja digitaalisten teknologioiden keinoin ja samalla uudistetaan yritysten toimintaa sekä luodaan uusia työpaikkoja ja uudenlaista työtä. Lähestyn luonnollisesti kysymystä innovaatiojohtamisen näkökulmasta. Erityisesti tutkimukseni keskittyy kolmeen tutkimusalueeseen em. kysymykseen liittyen. Ensinnäkin tutkin kestävää yrittäjyyttä ja liiketoimintaa ja sitä, miten kestäviä keksintöjä luodaan ja kaupallistetaan. Toinen tutkimusalueeni keskittyy organisaatioiden kehittämiseen ja erityisesti siihen, miten innovaatiotoimintaa johdetaan erityisesti tiedon jakamisen ja innovaatiokäyttäytymisen fasilitoinnin näkökulmista. Kolmas tutkimusalueeni on digitalisaatio ja erityisesti digitaalinen innovaatiotoiminta ja se, miten innovaatiotoimintaa johdetaan digitaalisessa maailmassa.

Yhteystiedot

Organisaatio

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, Kauppatieteiden laitos

Sähköposti

kaisa.henttonen@uef.fi

Puhelin

050 435 2664

Avainsanat

Opetustehtävät

Uuden liiketoiminnan käynnistäminen, Innovaatiojohtamisen tutkimus, Kandiseminaari, kandi-gradu- ja väitöskirjaohjaukset

Tutkimusryhmät - UEF

Julkaisut