Kaisa  Näkki

Kaisa Näkki

Apurahatutkija

kaisa.nakki@uef.fi | 046 921 9524

0469219524
046 9219524
046 921 9524
+358 46 921 9524
+35846 921 9524
046 9219 524
+358 46 9219 524
+35846 9219 524
+358 46 9219524
+35846 9219524
+358469219524

Kaisa Näkki (asianajaja, varatuomari, OTM) on väitöskirjatutkija oikeustieteiden tohtoriohjelmassa pääaineenaan perhe- ja jäämistöoikeus. Hän kirjoittaa monitieteellistä, empiiristä väitöskirjaansa aiheesta ”Muistisairauksien monet muodot – Tutkimus edunvalvonnan tarpeen arvioinnista”.

Tutkimuksellaan Näkki selvittää, millä edellytyksin muistisairasta pidetään kykenemättömänä hoitamaan omia asioitaan, erityisesti jos muistisairaus oireilee muilla oireilla kuin muistioireilla. Tutkimuksessa tarkastellaan miten lääkärien käsitykset yksilön edunvalvonnan tarpeesta muodostuvat ja miten ne vertautuvat edunvalvonta-asioita ratkaisevien viranomaisten käsityksiin asiasta. Tutkimuksen tavoitteena on parantaa muistisairaiden yhdenvertaista kohtelua ja oikeusturvaa yhtenäistämällä DVV:n sekä tuomioistuinten viranomaiskäytäntöjä edunvalvonta-asioissa. Tutkimuksen tavoitteena on myös täsmentää hyvän lääkärinlausunnon sisältöä oikeudellisesta näkökulmasta ja yhtenäistää niiden oikeudellista arviointia.

Näkki on mukana vanhuusoikeuden asiantuntijaverkosto VAASIssa. Väitöskirjatutkimuksensa ohessa Näkki toimii asianajajana asianajotoimistossa.

Julkaisut

1 kappaletta