KARI KOROLAINEN

Apurahatutkija

Perinteen- ja kulttuurintutkimus, FT


Miten perinteet – kulttuuriset jatkuvuudet niin suullisissa ja esineellisissä perinteissä kuin tapakulttuureissa – suhteutuvat maantieteellisiin ja muihin rajoihin sekä ihmisten moninaisiin liikkuvuuksiin? Entä miten nämä asiat hahmottuvat esineympäristöjen, esteettisten seikkojen ja kuvien, erityisesti piirrosten kautta? Kuinka kauneus, aineeton perintö tai rajat asettuvat kuviksi – jos ylipäätään asettuvat? Millaisia näkökulmia tutkimus ja taide, yhdessä ja erikseen, avaavat näihin kysymyksiin?

Perinteentutkija Kari Korolainen on erikoistunut perinteiden tutkimisen ohella kuvallisen ja materiaalisen kulttuuriin kysymyksiin, niin teoreettisesti kuin käytännössä. Kadonnut kinnas ja muita tarinoita -hankkeessa (1.8.2018 -31.7.2020) Korolainen yhdisti tutkimusta ja taidetta tekemällä tutkimuksen rinnalla sarjakuvaa. Sarjakuva-albumi Marjatta & Ilman Kinna (Kustantaja: Kirjokansi) julkaistiin Helmikuussa 2020. Aiemmin Korolainen on tutkinut taiteen rajamaastoja suhteessa kodin esineympäristöihin ja kalendaariperinteisiin taiteistumisen näkökulmasta. Lisäksi Korolaisen asiantuntemus ulottuu perinnetieteellisten aineistojen keruuseen ja arkistointiin. Korolainen on työskennellyt arkisto- ja museotehtävissä muun muassa Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran arkistossa ja Pohjois-Karjalan museossa. Korolaisella on myös taidealan koulutus ja hän on toiminut aiemmin kuvataiteilijana.

Yhteystiedot

Organisaatio

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, Karjalan tutkimuslaitos

Sähköposti

kari.korolainen@uef.fi

Puhelin

-

Avainsanat

Tutkimusryhmät ja -projektit

Kadonnut kinnas ja muita tarinoita: rajojen ja liikkumisen kokemukset sekä uudet naapuruudet
(Koneen säätiö, 1.8.2018-31.7.2020).

Julkaisut SoleCRIS-palvelussa

Tutkimusryhmät