KARI KOROLAINEN

Tutkijatohtori

Perinteen- ja kulttuurintutkimus, FT

Miten perinteet – kulttuuriset jatkuvuudet niin suullisissa ja esineellisissä perinteissä kuin tapakulttuureissa – suhteutuvat maantieteellisiin ja muihin rajoihin sekä ihmisten moninaisiin liikkuvuuksiin? Entä miten nämä asiat hahmottuvat esineympäristöjen, esteettisten seikkojen ja kuvien, erityisesti piirrosten kautta? Kuinka kauneus, aineeton perintö tai rajat asettuvat kuviksi – jos ylipäätään asettuvat? Millaisia näkökulmia tutkimus ja taide, yhdessä ja erikseen, avaavat näihin kysymyksiin?

Perinteentutkija Kari Korolainen on erikoistunut perinteiden tutkimisen ohella kuvallisen ja materiaalisen kulttuuriin kysymyksiin, niin teoreettisesti kuin käytännössä. Esimerkiksi nykyisessä hankkeessa Korolainen yhdistää tutkimusta ja taidetta tekemällä tutkimuksen rinnalla sarjakuvaa. Korolainen tutkii perinteiden suhdetta rajoihin ja liikkuvuuteen nimenomaan kuvallisuuden ja esineympäristön näkökulmista. Myös perinnetieteellisillä piirroksilla on keskeinen asema tässä tutkimuksessa. Aiemmin Korolainen on tutkinut taiteen rajamaastoja suhteessa kodin esineympäristöihin ja kalendaariperinteisiin taiteistumisen näkökulmasta.

Lisäksi Korolaisen asiantuntemus ulottuu perinnetieteellisten aineistojen keruuseen ja arkistointiin. Korolainen on työskennellyt arkisto- ja museotehtävissä muun muassa Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran arkistossa ja Pohjois-Karjalan museossa. Korolaisella on myös taidealan koulutus ja hän on toiminut aiemmin kuvataiteilijana.

Yhteystiedot

Huoneen tiedot

Joensuu Aurora 1143

Organisaatio

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, Karjalan tutkimuslaitos

Sähköposti

kari.korolainen@uef.fi

Puhelin

-

Avainsanat

Julkaisut

Tutkimusryhmät ja -projektit

Kadonnut kinnas ja muita tarinoita: rajojen ja liikkumisen kokemukset sekä uudet naapuruudet
(Koneen säätiö, 1.8.2018-31.7.2020).

Julkaisut SoleCRIS-palvelussa

Linkit