KATARIINA YLöNEN

Projektitutkija

Tutkija WoCuE (Changing workplace cultures in the knowledge intensive sector in Europe) – hankkeessa.

Asiantuntijuuteni ja kiinnostukseni liittyvät myyntiin, sen johtamiseen, innovatiivisuuteen ja kulttuuriin sekä työyhteisö- ja organisaatiokulttuuriin. Väitöskirjatutkimuksessani keskityn myyntiorganisaatioiden innovatiivisuuteen, siihen vaikuttaviin tekijöihin johtamisen ja kulttuurin näkökulmista sekä innovatiivisen toiminnan vaikutuksiin myyntitiimeissä ja organisaatiossa. Hankkeessa, jossa työskentelen tutkijana, keskitymme ICT-alan pienten ja kasvavien yritysten työyhteisökulttuurien keskeisten piirteiden havainnointiin ja sen kehittämiseen digitalisoituvassa yhteiskunnassa, jossa yritysten toimintatavat ja kulttuuri muuttuvat. Yritysten tarkastelukehys muodostuu organisaatiokulttuuriin liittyvistä perusoletuksista, arvoista ja artefakteista sekä yritysten identiteettien tunnistamisesta. Tutkijana minua innostaa tieteidenvälinen yhteistyö ja tulevaisuutta ymmärtämään pyrkivät lähestymistavat. Toimin myös opettajana International Business and Sales Management - maisteriohjelman International Sales Work -kurssilla.

Yhteystiedot

Huoneen tiedot

Kuopio, Technopolis G5-012

Organisaatio

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, Kauppatieteiden laitos

Sähköposti

katariina.ylonen@uef.fi

Puhelin

050 566 9461

Avainsanat

Julkaisut

Opetustehtävät

Opettajana International Sales Work – kurssilla, joka on osa International Business and Sales Management – maisteriohjelman kokonaisuutta. Kurssin aiheet liittyvät kansainväliseen myyntiin, myyntistrategioihin, asiakassuhteisiin ja myynnin johtamiseen.

Tutkimusryhmät ja -projektit

International Business and Sales Management - tutkimusryhmä
Aineettoman pääoman johtaminen - tutkimusryhmä

WoCuE-hanke: Asiantuntijaorganisaatioiden muuttuvat työyhteisökulttuurit Euroopassa - Uusi työ, arvot, menetelmät ja johtaminen. ESR-rahoitus. Projektitutkija.
Työyhteisökulttuurin muutoksessa: kansainvälinen näkökulma. ESR-rahoitus. Projektitutkija.

Linkit

Tutkimusryhmät