KATI TERVO-NIEMELä

Professori

Käytännöllisen teologian professori


Kati Tervo-Niemelä (aiemmin Niemelä; synt. 1972 Seinäjoella) toimii käytännöllisen teologian professorina Itä-Suomen yliopistossa. Aiemmin hän on työskennellyt kirkkososiologian ma. professorina 2015-2017 ja yliopistonlehtorina Helsingin yliopistossa 2012-2017. Tervo-Niemelän tutkimusalaa ovat käytännöllinen teologia, kirkkososiologia ja uskonnonpedagogiikka. Tervo-Niemelä on väitellyt vuonna 1999 aiheesta Miksi teologiksi? Teologiseen tiedekuntaan pyrkineiden uranvalintamotiivit ja ammatillinen suuntautuminen. Dosentuurin Tervo-Niemelä on saanut vuonna 2002 Helsingin yliopistosta. Ennen Helsingin yliopiston palvelukseen siirtymistä Tervo-Niemelä on toiminut Kirkon tutkimuskeskuksen tutkijana vuosina 2000–2012.

Kati Tervo-Niemelän keskeisiä tutkimusaiheita ovat 1) papin ammatin kehitys ja ammattiin suuntautuminen ja pappien työhyvinvointi, 2) uskonnollisuus ja elämänkaari, 3) kirkon jäsenyys ja kirkosta eroaminen, 4) nuoret ja uskonto, 5) uskonnolliset rituaalit ja 5) uskonto ja media. Tervo-Niemelä on julkaissut aktiivisesti niin kotimaisissa kuin ulkomaisissa julkaisuissa. Kati Tervo-Niemelän julkaisuja ovat muun muassa monografiat Hyvä rippikoulu, Rippikoulusta aikuisuuteen; Vieraantunut vai pettynyt? Kirkosta eroamisen syyt Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa; Uskonko niin kuin opetan? Seurakuntatyöntekijä uskon ja elämän ristipaineessa sekä Does confirmation training really matter? Tervo-Niemelä on myös toimittanut useita kokoomateoksia sekä julkais..

Yhteystiedot

Organisaatio

Filosofinen tiedekunta, Teologian osasto

Sähköposti

kati.tervo-niemela@uef.fi

Puhelin

050 325 3876

Avainsanat

Yhteiskunnalliset tehtävät

Tervo-Niemelä on Suomalaisen Teologisen Kirjallisuusseuran puheenjohtaja (2016-) ja toiminut International Society for the Sociology of Religion:n hallituksen jäsenenä (2007–2015) sekä on aktiivinen jäsen useissa muissa tieteellisissä seuroissa kuten Society for Scientific Study of Religion (SSSR), International Sociological Association (ISA) ja Religious Research Association (RRA). Tervo-Niemelä on toiminut Helsingin yliopiston eettisen ennakkoarvioinnin toimikunnan jäsenenä 2012-2017.

Tutkimusryhmät ja -projektit

Kati Tervo-Niemelä on toiminut useissa kansainvälisissä tutkimusprojekteissa kuten varajohtajana parhaillaan käynnissä olevassa Templeton Foundationin rahoittamassa tutkimushankkeessa uskonnollisesta perinteensiirrosta (The transmission of religion across generations: a comparative international study of continuities and discontinuities in family socialization) ja kahdessa laajaa kansainvälistä nuoriin ja rippikouluun liittyvää tutkimushanketta: Confirmation work in Europe, a comparative study in seven countries, (2007–2010) ja The 2nd International Study on Youth and Confirmation Work (2012–2016), joka on suurin koskaan toteutettu protestanttisia nuoria tarkasteleva tutkimushanke. Lisäksi Tervo-Niemelä on ollut mukana laajassa pohjoismaisessa tutkimushankkeessa The role of religion in the public sphere in the Nordic countries (2009–2103) sekä eurooppalaisessa tutkimushankkeessa: Church and Religion in Enlarged Europe (2004–2008). Tervo-Niemelä on myös vetänyt laajoja kotimaisia tutkimushankkeita kuten Teologiksi kasvamassa (2009–2013) ja Rippikoulu, nuoret ja tulevaisuus (2006-2009). Tutkimushankkeet on toteutettu yhteistyössä Kirkon tutkimuskeskuksen, Helsingin yliopiston, Itä-Suomen yliopiston ja Diakonia-ammattikorkeakoulun kanssa.

Tutkimusryhmät - UEF

Linkit

Julkaisut

Tiedostot