KATJA WECKSTRöM

Professori

(Lindroos)

Kauppaoikeuden, erityisesti immateriaalioikeuden ja kansainvälisen kauppaoikeuden professori


Tutkimukseni kohdistuu kaupankäynnin muuttuvaan sääntelykehykseen kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Keskityn erityisesti lainsäädännön ja kaupankäynnin rooliin talouden kehittämisessä, huomioiden erilaisten kansainvälisten säädösten ja sopimusten vaikutus kansalliseen lainsäädäntöön sekä lainsäätäjän mahdollisuuksiin ohjata toimijoita ja vähentää kaupankäyntiin liittyviä riskejä.

Teknologia on viime vuosina kehittynyt huomattavasti nopeammin kuin lainsäädäntö, joka on suunniteltu vastaamaan ensisijaisesti fyysisten tuotteiden ja palveluiden kaupan tarpeisiin. Digitalisaatio ei kuitenkaan korvaa, vaan muuttaa kansainvälisiä kaupankäynnin ketjuja, ja luo mahdollisuuksia uudenlaisille yritysinnovaatioille. Fyysisten tuotteiden kauppa ei siis ole menettänyt merkitystään, mutta kaupankäynti keskittyy yhä enemmän digitaaliseen sisältöön ja palvelutalouteen. Tutkimuksemme kohdistuu kaupallisen sääntelyn harmaalle alueelle ja lain soveltamisalan aukkoihin. Temaattisesti huomiomme on kiinnittynyt erityisesti aineettomiin oikeuksiin, elintarvikelainsäädäntöön ja yritysoikeuteen.

Immateriaalioikeuksien osalta keskitymme rikollisuuden valvontaan ja valvontamenetelmien hyödyntämiseen kaupankäynnin, erityisesti innovatiivisten PK yritysten, tukemiseksi kansainvälisillä markkinoilla. Elintarvikekehitystä koskevaan sääntelyyn kohdistuvan tutkimuksemme tavoitteena on puolestaan tukea elintarviketurvallisuuden ja kestävien toimintamallien kehittämistä.

Yhteystiedot

Organisaatio

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, Oikeustieteiden laitos

Sähköposti

katja.weckstrom@uef.fi

Puhelin

050 529 3839

Avainsanat

Opetustehtävät

Kauppaoikeuden graduseminaari,
Kurssit: Immateriaalioikeus, Law & Internet, Comparative Law, Trade Development and Innovation, Advanced Trademark Law
UEF Summer School: Food Law & Policy

Yhteiskunnalliset tehtävät

Tulevaisuuden tutkimuksen verkostoakatemia, johtokunnan jäsen
IPR University Center, johtokunnan jäsen
China Law Center, johtokunnan jäsen
Toimittajavastuut:
NIR- Nordiskt Immateriellt Rättskydd
Retfaerd- Nordisk Juridisk Tidsskrift
Oikeustiede-Iurisprudentia

Tutkimusryhmät ja -projektit

Tutkimusjohtaja: UEF kauppaoikeuden tutkimusryhmä
Tutkimusjohtaja: FORK- Fraud-Free Food and Regulatory Know-How, Suomen Akatemia 2019-2023
Miten kuluttaja tietää syökö sitä mitä luulee syövänsä? FORK projekti vastaa nykykuluttajan vaatimuksiin räätälöityjen ja digitaalisten ruoka- ja ravitsemuspalveluiden saatavuuden ja tavoitettavuuden lisäämiseksi. Projekti keskittyy lainsäädäntöön, joka estää ruokainnovaatioiden saattamisen kansainvälisille markkinoille. Se tuottaa lainsäädäntömalleja, jotka paremmin vastaavat käytännön tarpeisiin, estäen ruokapetoksia ja harhaanjohtavaa markkinointia nykyistä tehokkaammin. Parempi regulaatio edistää YK:n SDG2 tavoitteita vähentämällä huonoista ruokatottumuksista johtuvaa yli- ja aliravitsemusta sekä parantamalla kestävästi tuotetun ruokaelinkeinotoiminnan edellytyksiä.
Kansainvälinen yhteistyökumppani: Fighting Food Frauds regarding Foods with Intentionally Added Pharmaceutical Products, Chinese State Administration for Market Regulation, 2019-2022
Kirjaprojekti: K Lindroos, L Montagnani, K Klafkowska Wasniowska: Freedom and Responsibility of Online Platforms, Edward Elgar Publishing, 2019-2021
Kirjaprojekti: K Lindroos, L Tammenlehto: Moderni immateriaalioikeus ja alustatalouden innovaatiot, Talentum 2019-2020. Kirja tarkastelee immateriaalioikeuksia ja immateriaalioikeudellista suojaa sekä alan operatiivisia oikeudellisia käsitteitä käytännön ja alustatalouden näkökulmasta.

Tutkimusryhmät - UEF

Linkit

Julkaisut