Katja  Weckström

Katja Weckström

Professori

(Lindroos)
Kauppaoikeuden, erityisesti immateriaalioikeuden ja kansainvälisen kauppaoikeuden professori

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, Oikeustieteiden laitos

katja.weckstrom@uef.fi | 050 529 3839

0505293839
050 5293839
050 529 3839
+358 50 529 3839
+35850 529 3839
050 5293 839
+358 50 5293 839
+35850 5293 839
+358 50 5293839
+35850 5293839
+358505293839

Tutkimukseni kohdistuu kaupankäynnin muuttuvaan sääntelykehykseen kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Keskityn erityisesti lainsäädännön ja kaupankäynnin rooliin talouden kehittämisessä, huomioiden erilaisten kansainvälisten säädösten ja sopimusten vaikutus kansalliseen lainsäädäntöön sekä lainsäätäjän mahdollisuuksiin ohjata toimijoita ja vähentää kaupankäyntiin liittyviä riskejä.

Teknologia on viime vuosina kehittynyt huomattavasti nopeammin kuin lainsäädäntö, joka on suunniteltu vastaamaan ensisijaisesti fyysisten tuotteiden ja palveluiden kaupan tarpeisiin. Digitalisaatio ei kuitenkaan korvaa, vaan muuttaa kansainvälisiä kaupankäynnin ketjuja, ja luo mahdollisuuksia uudenlaisille yritysinnovaatioille. Fyysisten tuotteiden kauppa ei siis ole menettänyt merkitystään, mutta kaupankäynti keskittyy yhä enemmän digitaaliseen sisältöön ja palvelutalouteen. Tutkimuksemme kohdistuu kaupallisen sääntelyn harmaalle alueelle ja lain soveltamisalan aukkoihin. Temaattisesti huomiomme on kiinnittynyt erityisesti aineettomiin oikeuksiin, elintarvikelainsäädäntöön ja yritysoikeuteen.

Immateriaalioikeuksien osalta keskitymme rikollisuuden valvontaan ja valvontamenetelmien hyödyntämiseen kaupankäynnin, erityisesti innovatiivisten PK yritysten, tukemiseksi kansainvälisillä markkinoilla. Elintarvikekehitystä koskevaan sääntelyyn kohdistuvan tutkimuksemme tavoitteena on puolestaan tukea elintarviketurvallisuuden ja kestävien toimintamallien kehittämistä.

Julkaisut

19 kappaletta