Katri Niemi

Katri Niemi

Yliopisto-opettaja

Yliopisto-opettaja (kirjoitusviestintä ja suomi toisena kielenä), kielikeskus

Palvelulaitokset, Kielikeskus

katri.niemi@uef.fi | 050 442 3115

0504423115
050 4423115
050 442 3115
+358 50 442 3115
+35850 442 3115
050 4423 115
+358 50 4423 115
+35850 4423 115
+358 50 4423115
+35850 4423115
+358504423115

Yliopisto-opettaja (suomi toisena kielenä ja kirjoitusviestintä) Itä-Suomen yliopiston kielikeskuksessa Joensuun kampuksella. Kielikeskuksen viestintäryhmän vastuuvetäjä. Opetan tänä vuonna Someviestintää väitöskirjatutkijoille -kurssia sekä suomi 1A, 1B and 2A -ryhmiä henkilökunnalle ja UEF-opiskelijoille, Elementary Finnish and Finnish Culture for Clinical Linguistics Students -tilauskurssin ja YUFE-allianssin Beginner’s Finnish for studies and work- kurssin.

 • Suomi 1A, suomen alkeita MOOC-tyylillä

  Suomi toisena kielenä -opetusta (S2-opetus) on uudistettu ja kehitetty vastamaan paremmin opiskelijoiden joustaviin aikataulutustarpeisiin ja erilaisiin opintopolkuihin. Suomi 1A on MOOC-tyylinen verkkokurssi, jonka voi aloittaa melkein mihin tahansa aikaan vuodesta. Näin myös myöhemmin saapuvilla kansainvälisillä opiskelijoilla on joustavasti mahdollisuus aloittaa suomen opinnot, vaikka kotimaastaan käsin. Verkkokurssilla opitaan suomen kielen alkeita tarinallisen materiaalin avulla. Kurssi on rakennettu Moodle-pohjalle ja vaatii UEF-kirjautumisen. Hanketta on tuettu yliopiston strategisella rahoituksella. Kurssi toteutettiin ensimmäistä kertaa lukuvuonna 2022 – 2023 ja palaute on ollut runsaan positiivista, kurssia on kehuttu paitsi joustavuudesta myös siinä toteutetuista pedagogisista ratkaisuista.

  Uudistetusta S2-opetuksesta voit lukea tästä uutisesta, linkki uutiseen Uudistuva suomen kielen opetus tehostaa kansainvälisten asiantuntijoiden kotoutumista.

 • Beginner’s Finnish for Studies and Work

  Kielikeskus toteutti keväällä 2021 suomen kielen alkeiskurssin osana laajempaa Young Universities for the Future of Europe -allianssin (YUFE) yhteistyötä. Kevään 2021 pilottitoteutuksessa pääpaino oli opiskelijoiden itsenäisessä ja joustavassa asynkronisessa työskentelyssä, jota täydennettiin viikoittaisella verkkovälitteisellä kyselytunnilla, viikkohaasteille ja välittömän palautteen tehtävillä. Kurssin materiaali on avoimesti jaossa Google Sites -pohjaisella sivustolla. Tarinallisessa itseopiskelumateriaalissa korostuvat arjen kohtaamiset ja työelämänäkökulma. Kurssia tarjotaan YUFE-verkoston opiskelijoille myös keväällä 2022, 2023 ja 2024. Ja YUFE-allianssin opiskelijoille on avattu syksystä 2022 alkaen myös muuta kielikeskuksen tarjontaa.

 • DIGIJOUJOU

  Aalto-yliopiston koordinoima DIGIJOUJOU-hanke keräsi 4 yliopiston ja 8 ammattikorkeakoulun opettajia yhteiseen kehittämistyöhön. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama kärkihanke oli kolmivuotinen (2017–2019). Hankkeessa työskenteli yhteensä 52 suomen (26) ja ruotsin (26) opettajaa. Hankkeessa oli tavoitteena luoda kotimaisten kielten opetukseen ja ohjaukseen uutta monimuotoista ja monimediaista pedagogiikkaa. Samalla kehitettiin kieltenopettajien digipedagogista osaamista ja luotiin joustavia toteutustapoja suomen ja ruotsin opetukseen ja ohjaukseen. Kehittämistoimet kohdistuivat suomi/ruotsi toisena kotimaisena kielenä -opintoihin sekä suomi/ruotsi toisena kielenä -opintoihin. Hanke päättyi vuonna 2019.

  Hankkeen sivuihin voit tutustua: https://digijoujou.aalto.fi