KATRI RUTH

Opintopsykologi

Opintopsykologit ovat laillistettuja psykologeja, jotka ovat erityisesti perehtyneet oppimisen, ohjauksen ja neuvonnan psykologiaan.


Ohjaus, koulutus ja konsultaatiotehtävät oppimiseen ja opiskeluhyvinvointiin liittyen.