Tarkenna hakuasi

Kenneth  Scheel

Kenneth Scheel

Väitöskirjatutkija

Teknillisen fysiikan laitos, Luonnontieteiden, metsätieteiden ja tekniikan tiedekunta

kenneth.scheel@uef.fi

Laskennallisten menetelmien kehittäminen kasvihuonekaasupäästöjen (GHG) seurantaan ja kvantifiointiin maataloudessa ja biokaasuntuotannossa.

Työskentelen professori Aku Seppäsen johtamassa ”Tomografia kentällä – uusi seurantamenetelmä maatalouden johtamisen vaikutuksille maatalouden kasvihuonekaasutaseeseen” -projektissa. Kehitämme parempia menetelmiä maatalouden ja biokaasun pientuotannon kasvihuonekaasutasojen arviointiin. Tarkkojen tietojen hankkiminen maatalouden kasvihuonekaasutaseesta on välttämätöntä kestävämpien viljelykäytäntöjen vaikutuksen määrittämiseksi ja todentamiseksi vihreän siirtymän edistämiseksi. Menetelmässämme käytetään monisäteistä avoimen polun laserdispersiospektroskopian mittaustekniikkaa kasvihuonekaasuvirtojen arvioimiseen, ja käytämme Bayesin tilaestimointia rekonstruoidaksemme päästönopeudet ajallisesti kehittyvinä tomografikuvina. Tällä lähestymistavalla maan alueelliset vaihtelut ja tarkkailualueeseen liittyvät epävarmuustekijät sisällytetään arvioon. Painopisteni on osittain kiinnostavien alueiden geometrinen mallintaminen yhdistämällä rakenteet (ladot, rakennukset, tuotantokoneet jne.) ja maanpinnan vaihtelevat korkeudet kasvihuonekaasuvirtojen FEM-approksimaatioihin soveltuviin verkkoihin.

Maataloussovelluksissa harkitsemme hiilidioksidin (CO2), metaanin (CH4) ja typpioksiduulivirtojen (N2O) arvioimista, kun taas biokaasulaitoksissa metaanin ja ammoniakin (NH3). Tutkimusaiheinamme ovat mittauskokoonpanon optimointi kenttäsovelluksiin ja kasvihuonekaasupäästöjen arvioimiseen liittyvä laskennallinen mallinnus Bayesin tilaestimointia.