KIMMO SAASTAMOINEN

Yliopistotutkija

Yhteystiedot

Organisaatio

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, Fysiikan ja matematiikan laitos

Sähköposti

kimmo.saastamoinen@uef.fi

Puhelin

050 442 3460

Avainsanat

Opetustehtävät

Fotoniikan numeeriset menetelmät
Viestintätaidot
Syventävät laboratoriotyöt

Tutkimusryhmät ja -projektit

Koherenssiryhmä
Valon koherenssi ja polarisaatio nanorakenteissa: mittaus, seuraukset ja sovellukset (projekti)
Nouseva pintaplasmoneihin perustuva fotoniikka (projekti)

Julkaisut