KIMMO SAASTAMOINEN

Projektitutkija

Yhteystiedot

Organisaatio

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, Fysiikan ja matematiikan laitos

Avainsanat

Julkaisut

Opetustehtävät

Fotoniikan numeeriset menetelmät
Viestintätaidot
Syventävät laboratoriotyöt

Tutkimusryhmät ja -projektit

Koherenssiryhmä
Valon koherenssi ja polarisaatio nanorakenteissa: mittaus, seuraukset ja sovellukset (projekti)
Nouseva pintaplasmoneihin perustuva fotoniikka (projekti)