Tarkenna hakuasi

Laura  Tomppo

Laura Tomppo

Staff Scientist

SIB Labs -palvelut

Teknillisen fysiikan laitos, Luonnontieteiden, metsätieteiden ja tekniikan tiedekunta

laura.tomppo@uef.fi | 040 355 2541

Vastaan SIB Labs -palveluista. Tarjoamme monipuolisia kuvantamis- ja karakterisointipalveluita niin yrityksille kuin tutkimusryhmille. Palvelutoiminnan lisäksi toteutamme tutkimus- ja kehittämishankkeita yhteistyössä oppilaitosten, tutkimusorganisaatioiden ja elinkeinoelämän kanssa.

Olen mukana useissa hankkeissa, jotka liittyvät mm. materiaalitekniikkaan, materiaalien karakterisointiin ja jatkuvatoimiseen monitorointiin, tekoälyn hyödyntämiseen jatkuvatoimisten mittausten analysoinnissa, biojalostukseen ja mikromuoveihin. Materiaalitutkimuksessa olen keskittynyt erityisesti luonnonmateriaaleihin kuten puu ja luonnonkuidut, mm. hamppu, sekä näistä valmistettavat komposiitit. Olen mukana materiaalitekniikan ja biotalouden alojen koulutuksen toteutuksessa ja kehittämisessä.

Julkaisut

37/38 kappaletta