LAURI KUOSMANEN

Yliopistonlehtori

Yliopistonlehtori, dosentti, hoitotiede


Preventiivisen hoitotieteen yliopistonlehtori. Kiinnostuksen kohteena väestön hyvinvoinnin ja mielenterveyden edistäminen. Laaja-alainen yhteiskunnallinen vaikuttaja. Etiikka, ihmisoikeudet ja paremmat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut.

Yhteystiedot

Organisaatio

Terveystieteiden tiedekunta, Hoitotieteen laitos

Sähköposti

lauri.kuosmanen@uef.fi

Puhelin

050 516 7055

Avainsanat

Opetustehtävät

Preventiivisen hoitotieteen ja terveyden edistämisen tietoperusta
Orientaatio yhteisö- ja perhehoitotyöhön (avoin yo)
Yhteisön terveyden edistäminen (avoin yo)
Tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja osallisuus terveyden edistämisessä
Globaalit näkökohdat terveyden edistämisen tulevaisuudessa

Yhteiskunnalliset tehtävät

Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE, varapuheenjohtaja

Sosiaali- ja terveysministeriö, Asiakkaan ja potilaan itsemääräämisoikeuden vahvistamisen seurantaryhmä, pysyvä asiantuntija

Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia, Kidutuksen vastainen kansallinen valvontaelin (OPCAT), asiantuntija

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira, pysyvä terveydenhuollon asiantuntija

Sairaanhoitajien koulutussäätiö sr., hallituksen varapuheenjohtaja

Duodecim, Käypä hoito Psykiatrian alan neuvottelukunta, jäsen

Lapinlahden Lähde, hallituksen jäsen

European Conference on Mental Health, järjestelytoimikunnan jäsen ja tieteellisen toimikunnan sihteeri

Tutkimusryhmät ja -projektit

Tutkimusryhmät - UEF

PROJEKTIT - UEF

Linkit

Julkaisut

Tiedostot