LAURI KUOSMANEN

Yliopistonlehtori

Yliopistonlehtori, dosentti, hoitotiede


Opetan terveyden edistämisen ja preventiivisen hoitotieteen kursseilla. Ohjaan opinnäytetöitä ja teen mielenterveyteen ja psykiatriseen hoitojärjestelmään liittyvää tutkimusta ja kehittämistyötä yhdessä kansallisten ja kansainvälisten verkostojen kanssa. Olen ETENEn varapuheenjohtaja, Sairaanhoitajien koulutussäätiön hallituksen varapuheenjohtaja, Tehyn eettisen toimikunnan jäsen ja Lapinlahden Lähteen hallituksen jäsen, joten työhöni liittyy paljon sote-etiikkaan liittyvää yhteiskunnallista vaikuttamista. Haluan parantaa haavoittuvissa elämäntilanteissa olevien ihmisten selviytymistä ja pärjäämistä palvelujärjestelmässä ja tuottaa tietoa joka vahvistaa heidän asemaansa palvelujen käyttäjinä. Työskentelen Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian kansallisen valvontaelimen (OPCAT) asiantuntijana ja teen ulkoisia auditointeja ja laadunarviointia mielenterveys- ja päihdepalveluyksiköissä. Aloitan syksyllä 2020 Aalto-yliopiston Diploma in Service Design (palvelumuotoilu) koulutuksen. Olen yksi European Conference on Mental Health -tapahtuman perustajista ja olen jo 10 vuotta ollut konferenssin järjestelytoimikunnan jäsen ja tieteellisen toimikunnan sihteeri.

Yhteystiedot

Organisaatio

Terveystieteiden tiedekunta, Hoitotieteen laitos

Sähköposti

lauri.kuosmanen@uef.fi

Puhelin

050 516 7055

Avainsanat

Opetustehtävät

Preventiivisen hoitotieteen ja terveyden edistämisen tietoperusta
Orientaatio yhteisö- ja perhehoitotyöhön (avoin yo)
Yhteisön terveyden edistäminen (avoin yo)
Tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja osallisuus terveyden edistämisessä
Globaalit näkökohdat terveyden edistämisen tulevaisuudessa

Yhteiskunnalliset tehtävät

ETENEn varapuheenjohtaja
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston pysyvä terveydenhuollon asiantuntija
Sairaanhoitajien koulutussäätiön hallituksen varapuheenjohtaja
Tehyn eettisen toimikunnan jäsen
Lapinlahden Lähteen hallituksen jäsen
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian kansallisen valvontaelimen (OPCAT) asiantuntija
European Conference on Mental Health -tapahtuman järjestelytoimikunnan jäsen ja tieteellisen toimikunnan sihteeri

Tutkimusryhmät ja -projektit

Tutkimusryhmät

Julkaisut

Tiedostot