LOTTA VALVE

Yliopistonlehtori

Klassisten kielten ja eksegetiikan yliopistonlehtori, teologian tohtori


Tutkimusintresseihini lukeutuvat Vanhan testamentin osalta erityisesti profeettakirjat (väitöskirjani 2014 käsitteli Malakian kirjaa) sekä VT:n traditiohistoria varhempiin muinaisitämaisiin kulttureihin peilaten.
Muita intressejä ovat VT:n reseptiohistoria Toisen temppelin ajan juutalaisuudessa, erityisesti ns. pseudepigrafinen kirjallisuus, sekä VT:n käyttö Uudessa testamentissa. Olen myös kiinnostunut Raamatun vaikutushistoriasta laajemmin, esimerkiksi kuvataiteissa ja kirjallisuudessa. Voidaan siis sanoa, että tutkimustani leimaa Raamatun diakroninen tarkastelu laajassa merkityksessä.