MAARIT SIRENI

Yliopistotutkija

YTT, dosentti, yhteiskuntamaantiede; Erikoistutkija, yhteiskuntatieteellinen aluetutkimus, erityisalana kulttuurinen maaseutumaantiede ja feministinen maantiede

Keskeiset tutkimusteemat: 1. TILA, SUKUPUOLI JA KEHO: yrittäjyys ja äitiys maaseudulla, kehon politiikka. 2. MAASEUTU ARJEN JA MIELEN TILOINA: syrjäkylien muutos, paikkasuhde, liikkumisen arki ja uusliberaali liikennepolitiikka. 3. KODIN MAANTIEDE: siirtokarjalaisten kotien aineellinen kulttuuri, paikkatunne. 4. MAASEUDUN HARVUUS JA VÄLJYYS: maankäytön suunnittelu, haja-asuminen. 5. RUUAN MAANTIEDE: lähiruoka ja vapaa-ajan asukkaat. 6. PALVELUT JA HYVINVOINTI: palvelujen integrointi, hyvinvoinnin laadulliset kriteerit.

OPETUS: Feministinen maantiede, 5116378, 5 op, Maaseutumaantiede, 5116228, 5 op.
TEHTÄVÄT: Maantieteellinen aikakauskirja TERRAn päätoimittaja

Yhteystiedot

Organisaatio

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, Karjalan tutkimuslaitos

Sähköposti

maarit.sireni@uef.fi

Puhelin

050 442 3661

Avainsanat

Julkaisut

Opetustehtävät

OPETUS: Feministinen maantiede, 5116378, 5 op, Maaseutumaantiede, 5116228, 5 op, vastuuopettaja.

Aiemmat opetustehtävät:
KORKEAKOULUPEDAGOGIIKAN PERUS- JA AINEOPINNOT (60 op), Itä-Suomen yliopisto, 2010.
21 LUENTOKURSSIA Joensuun ja Itä-Suomen yliopistoissa ja Rural Studies -verkostoyliopistossa v. 2000-2020 (2-6 op.): Talousmaantiede, Maaseutumaantiede, Feministinen maantiede, Maantieteen suuntaukset, Maantieteellinen tutkimus ja tiedon analyysi.
21 SEMINAARI- JA HARJOITUSKURSSIA Joensuun ja Itä-Suomen yliopistoissa ja Jyväskylän yliopistossa v. 1996-2020 (2-6 op.): Maantieteellinen tutkimus ja tiedon analyysi: laadulliset menetelmät, Maantieteen metodologiset ja menetelmälliset opinnot, Pro gradu -tutkielmaseminaari.
TENTAATTORI noin 35 kurssilla Joensuun ja Itä-Suomen yliopistoissa v. 2000-2020 (2-3 op.): Feministinen maantiede, Maaseutumaantiede.
VIERAILEVA LUENNOITSIJA yli 20 kurssilla omassa yliopistossa, Helsingin yliopistossa ja Rural Studies -verkostoyliopistossa v. 1996-2020 (2–8 t.): Methods in Human Geography, Rural-Urban Socio-economics and Governance in the European North, Tieteellisen ajattelun perusteet, Academic Writing Clinic (tohtoriopiskelijoille), Johdatus monitieteiseen naistutkimukseen.

Yhteiskunnalliset tehtävät

Maaseutupolitiikan neuvoston sihteeristön jäsen

Tutkimusryhmät