Mari  Kattilakoski

Mari Kattilakoski

Tutkijatohtori

YTT, yhteiskuntapolitiikka, yhteiskuntatieteellinen maaseutututkimus

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, Karjalan tutkimuslaitos

mari.kattilakoski@uef.fi | 050 449 4896

0504494896
050 4494896
050 449 4896
+358 50 449 4896
+35850 449 4896
050 4494 896
+358 50 4494 896
+35850 4494 896
+358 50 4494896
+35850 4494896
+358504494896

Työskentelen tutkijatohtorina Karjalan tutkimuslaitoksella tutkimusalana yhteiskuntatieteellinen maaseutututkimus. Maaseudun kansalaistoimintaa, hyvinvointia, osallisuutta ja yhteisöllistä palvelutuotantoa koskevat tutkimukseni ovat tuottaneet julkaisuja kansalaisyhteiskunnan ja hyvinvointivaltion välisen suhteen muutossuunnista, kansalaisosallistumisen tarpeista ja roolista maaseudun hyvinvointipalveluissa sekä osallisuuden ja yhteiskehittämisen avaamista näköaloista kestävään hyvinvointiin ja älykkääseen sopeutumiseen. Tutkimuskohteinani ovat myös kansalaisyhteiskunnan sekä sektoreiden väliseen kumppanuuteen perustuvat sosiaaliset innovaatiot sekä monipaikkainen kansalaistoiminta ja monipaikkainen hoiva.

Työskentelen tutkimustyöni ohella erityisasiantuntijana maaseutupolitiikan neuvoston (MANE) temaattisessa verkostossa (Hyvän elämän edellytysten varmistaminen maaseutualueilla HYMY) keskittyen älykkään sopeutumisen, sosiaali- ja terveyspalvelujen, arjen turvan, osallisuuden, yhteisöllisyyden ja kansalaistoiminnan teemoihin. Toimin verkostoissa, jotka koostuvat tieteen, politiikan ja kansalaisyhteiskunnan edustajista.

Muu tieteellinen ja yhteiskunnallinen toiminta:

 

Julkaisut

46 kappaletta