MARIANNA VIRTANEN

Professori

PsT, Helsingin yliopisto; PhD (epidemiologia) University College London, Iso-Britannia; työterveyspsykologian dosentti (JyU). Osaamisalueet työterveyden psykologia, työkyky ja työhön liittyvät sairaudet, mielenterveys ja työelämä.


Tutkin työelämää ja sen muutosta; tutkimukseni kohdistuu erityisesti mielenterveyteen, työkykyyn ja sairauspoissaoloihin. Tällä hetkellä on meneillään kolme ulkopuolisella rahoituksella rahoitettua tutkimushanketta. Työsuojelurahaston rahoittamassa hankkeessa (2019-21) tutkitaan ikääntyneiden työntekijöiden unta ja palautumista objektiivisilla mittareilla yhteistyössä Turun yliopiston FIREA-tutkimuksen kanssa. Osallistumme yhteistyössä Helsingin yliopiston ja Työterveyslaitoksen kanssa Suomen Akatemian tutkimusohjelmaan Digitaaliset ihmistieteet (2020-22) tutkimalla digitaalisten tietovarantojen käyttöä työkuormituksen tutkimuksessa terveydenhuollossa. Olemme myös mukana konsortiossa, joka tutkii ilmastonmuutoksen yhteyttä terveyteen Suomen Akatemian tutkimusohjelmassa (2020-23).

Yhteystiedot

Organisaatio

Kasvatustieteiden ja psykologian osasto, Psykologia

Sähköposti

marianna.virtanen@uef.fi

Puhelin

050 448 3445

Avainsanat

Opetustehtävät

Työelämän psykologia, pro-gradu -tutkielmien ohjaus, väitöskirjojen ohjaus

Yhteiskunnalliset tehtävät

Psykonet-verkoston puheenjohtaja (http://www.psykonet.fi/), tieteellinen toimittaja (Scandinavian Journal of Public Health), jäsenyys kansainvälisessä tieteellisessä arviointikomiteassa (Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare), jäsenyys itsemurhien ehkäisyyn tähtäävässä kansallisessa verkostossa

Tutkimusryhmät ja -projektit

Parempaa unta – tutkimus työstä, kokonaiskuormituksesta, unesta ja palautumisesta ikääntyneillä työntekijöillä (2019-21), Työsuojelurahasto
Digitaaliset tietovarannot terveydenhuollon työkuormituksen arvioinnissa (2020-22), Suomen Akatemian Digitaaliset ihmistieteet (DIGIHUM) -ohjelma
Psyykkinen ja fyysinen terveys sekä yhteiskunnalliset haasteet ilmastonmuutokseen sopeutumisessa (2020-23), Suomen Akatemian Climate Change and Health (CLIHE) -ohjelma

Linkit

Julkaisut