MARIIA BELIAEVA

Nuorempi tutkija

Epäorgaaninen kemia, metalliorgaaninen kemia


Organometallisten luminoivien yhdisteiden synteesi ja karakterisointi