MARJA MALJANEN

Professori

Tutkimusaiheeni käsittää: Kasvihuonekaasu (KHK) päästöt ja biogeokemialliset kierrot ojitetuilla tai manipuloiduilla turvemailla;
KHK-päästöt maatalousmaista ja metsistä, eri käsittelyjen vaikutus (mm. orgaaninen typpi, mineraalityppi tai tuhkalannoitus); KHK-päästöt geotermisiltä aueilta
Dityppioksidipäästöt alhaisissa lämpötiloissa; Typpihapokkeen (HONO) maaperäpäästöt ja mekanismit boreaalisilla mailla

Yhteystiedot

Organisaatio

Ympäristö- ja biotieteiden laitos, Biogeokemian tutkimusryhmä, Biogeochemistry Research Group

Sähköposti

marja.maljanen@uef.fi

Puhelin

040 355 3587

Avainsanat

TUTKIMUSRYHMÄT - UEF

Julkaisut