Tarkenna hakuasi

Marja  Maljanen

Marja Maljanen

Professori

Ympäristö- ja biotieteiden laitos, Luonnontieteiden, metsätieteiden ja tekniikan tiedekunta

marja.maljanen@uef.fi | 040 355 3587

Tutkimusaiheeni käsittää: Kasvihuonekaasu (KHK) päästöt ja biogeokemialliset kierrot ojitetuilla tai manipuloiduilla turvemailla;
KHK-päästöt maatalousmaista ja metsistä, eri käsittelyjen vaikutus (mm. orgaaninen typpi, mineraalityppi tai tuhkalannoitus); KHK-päästöt geotermisiltä aueilta
Dityppioksidipäästöt alhaisissa lämpötiloissa; Typpihapokkeen (HONO) maaperäpäästöt ja mekanismit boreaalisilla mailla

Julkaisut

75/75 kappaletta