MARJATTA PALANDER

Professori

Suomen murteet, erityisesti itämurteet, alueellinen variaatio, sosiolingvistiikka, murrekontaktit, reaaliaikatutkimus, kansanlingvistiikka


Yhteystiedot

Organisaatio

Humanistinen osasto, Suomen kieli ja kulttuuritieteet

Sähköposti

marjatta.palander@uef.fi

Puhelin

050 442 3301

Opetustehtävät

Suomen kielen aine- ja syventävien opintojen kursseja, sosiolingvistiikkaan, aluemurteisiin ja kansanlingvistiikkaan liittyviä erikoiskursseja. Pro gradu -töiden ja väitöskirjojen ohjausta. Langnet-tutkijaverkoston ja Miten Suomi puhuu -jatkokoulutusverkoston ohjaajajäsen.

Yhteiskunnalliset tehtävät

Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiön hallituksen puheenjohtaja. Yleisöesitelmiä suomen murteiden ja karjalan kielen tutkimuksesta. Asiantuntijahaastatteluja mediassa samoista aiheista.

Tutkimusryhmät ja -projektit

Tutkimusryhmä: Karjala ja kielikontaktit
Hanke: Muutto ja kielellinen eriytyminen: karjala Tverissä ja Suomessa (KATVE). Suomen Akatemia, 2018 – 2022. http://www.uef.fi/en/web/katve/

Tutkimusryhmät - UEF

Julkaisut