MARKO VAUHKONEN

Professori

Teollisuusfysiikka ja -matematiikka


Vauhkosen tutkimustyö keskittyy inversio-ongelmiin niin teollisissa kuin lääketieteellisissä sovelluksissa. Erityisenä tutkimuskohteena ovat niin sanotut diffuusit tomografiamenetelmät teollisten prosessien kuvantamisessa. Näillä menetelmillä voidaan tutkia tomografisesti muun muassa putkistojen ja tankkien virtauksia sekä hyödyntää mitattua tietoa laitteiden optimoinnissa ja prosessien säädössä. Lääketieteen puolella tutkimuskohteina ovat PET, SPECT ja fMRI kuvantaminen erityisesti funktionaalisissa kuvaustilanteissa. Yhtenä merkittävänä tutkimuskohteena on liikeartefaktojen poisto kehitettyjä kuvantamisalgoritmeja hyödyntäen.

Yhteystiedot

Organisaatio

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, Sovelletun fysiikan laitos

Sähköposti

marko.vauhkonen@uef.fi

Puhelin

040 355 2112

Avainsanat

Opetustehtävät

Estimation Theory
Numerics in Computational Physics
Finite Element Methods

Tutkimusryhmät - UEF

Julkaisut