Tarkenna hakuasi

Marko  Vauhkonen

Marko Vauhkonen

Professori

Teollisuusfysiikka ja -matematiikka

Teknillisen fysiikan laitos, Luonnontieteiden, metsätieteiden ja tekniikan tiedekunta

marko.vauhkonen@uef.fi | 040 355 2112

0403552112
040 3552112
040 355 2112
+358 40 355 2112
+35840 355 2112
040 3552 112
+358 40 3552 112
+35840 3552 112
+358 40 3552112
+35840 3552112
+358403552112

Vauhkosen tutkimustyö keskittyy inversio-ongelmiin niin teollisissa kuin lääketieteellisissä sovelluksissa. Erityisenä tutkimuskohteena ovat niin sanotut diffuusit tomografiamenetelmät teollisten prosessien kuvantamisessa. Näillä menetelmillä voidaan tutkia tomografisesti muun muassa putkistojen ja tankkien virtauksia sekä hyödyntää mitattua tietoa laitteiden optimoinnissa ja prosessien säädössä. Lääketieteen puolella tutkimuskohteina ovat PET, SPECT ja fMRI kuvantaminen erityisesti funktionaalisissa kuvaustilanteissa. Yhtenä merkittävänä tutkimuskohteena on liikeartefaktojen poisto kehitettyjä kuvantamisalgoritmeja hyödyntäen.

Julkaisut

195 kappaletta