Mervi  Rantsi

Mervi Rantsi

Yliopisto-opettaja

Terveystaloustieteen hops-ohjaaja ja väitöskirjatutkija

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos

mervi.rantsi@uef.fi | 046 920 2963

0469202963
046 9202963
046 920 2963
+358 46 920 2963
+35846 920 2963
046 9202 963
+358 46 9202 963
+35846 9202 963
+358 46 9202963
+35846 9202963
+358469202963

Olen implementointitutkimuksesta kiinnostunut terveystaloustieteilijä. Teen parhaillaan väitöskirjatutkimusta, jossa tavoitteenani on vahvistaa muistisairaiden iäkkäiden järkevään lääkehoitoon liittyvää implementointitutkimusta terveystaloustieteen menetelmiä hyödyntäen. Tutkimusaiheeni ja kiinnostukseni liittyvätkin iäkkäisiin.

Väitöskirjassani arvioin erilaisten implementointistrategioiden vaikuttavuutta sekä kustannusvaikuttavuutta. Tällä hetkellä tutkin väitöskirjassani Muistisairauksien Käypä hoito -suosituksen implementointia rekisteritutkimuksen keinoin Kelan rahoittamassa MEDIFF-hankkeessa.

Toimin terveystaloustieteen maisteriohjelman hops-ohjaajana.

Julkaisut

7 kappaletta