MIKKO SAASTAMOINEN

Yliopisto-opettaja

Opetan sosiaalipsykologiaa yhteiskuntatieteiden laitoksella, Kuopion kampuksella. Olen työskennellyt erilaisissa opetustehtävissä vuodesta 1998 alkaen ensin Kuopion yliopistossa ja sitten Itä-Suomen yliopistossa. Tutkimuksessa minua kiinnostaa ihmisen elämänkulun ja yhteiskunnan välinen suhde.

Toimin myös Yhteiskuntatieteet, Kuopio opiskelijoiden oppiainetuutorina.

 

Yhteystiedot

Organisaatio

Yhteiskuntatieteiden laitos, Sosiaalipsykologia

Sähköposti

mikko.saastamoinen@uef.fi

Puhelin

040 355 2654

Avainsanat

Opetustehtävät

5512305, K: Minuus ja elämänkulku, 5 op
5524201, K: Ryhmät ja vuorovaikutus, 5 op
5512521, K: Sosiaalipsykologisen identiteettitutkimuksen kysymyksiä, 5 op
5512510, K: Suomalainen sosiaalipsykologia, 5 op
5524007, K: Työelämäopinnot sosiaalitieteilijöille, 2 op
5524005 Johdatus sosiaalitieteelliseen kirjoittamiseen, 5 op
5512524 Tunteiden sosiaalipsykologia, 5 op
5512541 Ohjaus ja neuvonta, 5 op

Linkit

Julkaisut