MILLA UUSITUPA

Yliopistonlehtori

Milla Uusituvan mielenkiinnonkohteita ovat puhutun kielen kielioppi, suomen ja karjalan murteet sekä muut itämerensuomalaiset kielet. Väitöskirjassaan (Rajakarjalaismurteiden avoimet persoonaviittaukset, 2017) Uusitupa on tarkastellut yksikön 2. ja 3. persoonan avointa käyttöä Raja-Karjalan alueella puhutuissa karjalan ja suomen rajamurteissa. Tällä hetkellä hän puntaroi persoonan ilmaisemiseen, finiittisyyteen, impersonaalisuuteen ja erilaisiin modaalimerkityksiin liittyviä kysymyksiä Suomen Akatemian rahoittamassa KATVE-hankkeessa (2018–2022), jossa keskitytään Sisä-Venäjällä Tverin alueella puhuttuihin karjalan murteisiin.

Yhteystiedot

Organisaatio

Humanistinen osasto, Suomen kieli ja kulttuuritieteet

Sähköposti

milla.uusitupa@uef.fi

Puhelin

050 413 1108

Tutkimusryhmät - UEF

Julkaisut