MINNA PARONEN

Amanuenssi

Työskentelen opintopalveluissa, yhteiskuntatieteiden laitoksen lähipalveluissa. Työtehtäviini kuuluvat mm. opintojen ohjaus ja neuvonta sekä muita opintohallinnon tehtäviä laitostasolla sekä tiedekuntatasolla.


Opintoneuvontaa annan yhteiskuntatieteiden pääaineopiskelijoille (Joensuun kampus), sosiologian pääaineopiskelijoille sekä yhteiskuntapolitiikan pääaineopiskelijoille, sosiologian sivuaineopiskelijoille, yhteiskuntapolitiikan sivuaineopiskelijoille (Joensuun kampus) sekä filosofian sivuaineopiskelijoille.