Minna  Piipponen

Minna Piipponen

Tutkimuspäällikkö

Työskentelen tutkimuspäällikkönä Karjalan tutkimuslaitoksessa sekä Liikkuvuus, rajat ja kulttuuriset kohtaamiset -tutkimusyhteisön (BOMOCULT RC) koordinaatiotehtävissä.

Karjalan tutkimuslaitos, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

minna.piipponen@uef.fi | 050 442 3347

0504423347
050 4423347
050 442 3347
+358 50 442 3347
+35850 442 3347
050 4423 347
+358 50 4423 347
+35850 4423 347
+358 50 4423347
+35850 4423347
+358504423347

Olen koulutukseltani yhteiskuntamaantieteilijä, YTT. Viimeisimmät tutkimusintressini ovat keskittyneet Venäjän kansainvälisiin muuttoliikkeisiin. Olen tehnyt tutkimusta myös yhdyskunta- ja aluerakenteiden sekä luonnonvarateollisuuden rakenteellisesta uudistumisesta erityisesti Luoteis-Venäjällä ja raja-alueilla. Karjalan tutkimuslaitoksella järjestelen lisäksi tutkimustyön ja -hankkeiden työskentelyresursseja ja teen tutkimuslaitoksen tiedotukseen ja raportointiin liittyviä tehtäviä.

Työskentelen myös Rajat, liikkuvuus ja kulttuuriset kohtaamiset -tutkimusyhteisön (BOMOCULT RC) koordinaatiotehtävissä. Tutkimusyhteisöön kuuluu tutkimusryhmiä ja tutkijoita yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan Karjalan tutkimuslaitoksesta, yhteiskuntatieteiden laitoksesta ja historia- ja maantieteiden laitoksesta sekä filosofisen tiedekunnan humanistisesta osastosta ja teologian osastosta.

Julkaisut

39 kappaletta