MINNA PIIPPONEN

Tutkimusamanuenssi

Karjalan tutkimuslaitoksen tutkimusamanuensin tehtäviini kuuluvat tutkimuksen tukitoiminnot liittyen muun muassa työtilojen ja -laitteiden järjestämiseen ja muihin tutkimustyön ja -hankkeiden resursseihin sekä tiedotus- ja raportointitehtävät.

Olen koulutukseltani yhteiskuntamaantieteilijä (YTT). Viimeisimmät tutkimusintressini ovat keskittyneet Venäjän kansainvälisiin muuttoliikkeisiin. Olen tehnyt tutkimusta myös yhdyskunta- ja aluerakenteiden sekä luonnonvarateollisuuden rakenteellisesta uudistumisesta erityisesti Luoteis-Venäjällä ja raja-alueilla.

Yhteystiedot

Organisaatio

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, Karjalan tutkimuslaitos

Sähköposti

minna.piipponen@uef.fi

Puhelin

050 442 3347

Avainsanat

Julkaisut

Opetustehtävät

5115102 Johdatus Venäjän maantieteeseen (3 op)

Yhteiskunnalliset tehtävät

Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen seura (VIETS), hallituksen jäsen
Suomen ja Venäjän välinen tiede- ja teknologiakomissio, yhteiskuntatieteiden työryhmän jäsen

Tutkimusryhmät ja -projektit

Tutkimus "Muuttoliikkeet Venäjällä ja Euraasiassa: turvallisuus Suomen ja Euroopan rajalla" (2016-2019) Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamassa tutkimuskonsortiossa Globaalin turvallisuuden monikerroksiset rajat, Glase.

Tutkimusryhmät