MINNA PIIPPONEN

Tutkimuspäällikkö

Työskentelen tutkimuspäällikkönä Karjalan tutkimuslaitoksella sekä Liikkuvuus, rajat ja kulttuuriset kohtaamiset -tutkimusyhteisön (BOMOCULT RC) koordinaattorina.


Olen koulutukseltani yhteiskuntamaantieteilijä, YTT. Viimeisimmät tutkimusintressini ovat keskittyneet Venäjän kansainvälisiin muuttoliikkeisiin. Olen tehnyt tutkimusta myös yhdyskunta- ja aluerakenteiden sekä luonnonvarateollisuuden rakenteellisesta uudistumisesta erityisesti Luoteis-Venäjällä ja raja-alueilla. Karjalan tutkimuslaitoksella järjestelen lisäksi tutkimustyön ja -hankkeiden työskentelyresursseja ja teen tutkimuslaitoksen tiedotukseen ja raportointiin liittyviä tehtäviä.

Työskentelen myös Rajat, liikkuvuus ja kulttuuriset kohtaamiset -tutkimusyhteisön (BOMOCULT RC) koordinaatiotehtävissä. Tutkimusyhteisöön kuuluu tutkimusryhmiä ja tutkijoita yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan Karjalan tutkimuslaitoksesta, yhteiskuntatieteiden laitoksesta ja historia- ja maantieteiden laitoksesta sekä filosofisen tiedekunnan humanistisesta osastosta ja teologian osastosta.

Yhteystiedot

Organisaatio

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, Karjalan tutkimuslaitos

Sähköposti

minna.piipponen@uef.fi

Puhelin

050 442 3347

Avainsanat

Yhteiskunnalliset tehtävät

Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen seura (VIETS), hallituksen jäsen
Suomen ja Venäjän välinen tiede- ja teknologiakomissio, yhteiskuntatieteiden työryhmän jäsen

Tutkimusryhmät ja -projektit

Tutkimus ”Muuttoliikkeet Venäjällä ja Euraasiassa: turvallisuus Suomen ja Euroopan rajalla” (2016-2019) Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamassa tutkimuskonsortiossa Globaalin turvallisuuden monikerroksiset rajat, Glase.

Tutkimusryhmät - UEF

PROJEKTIT - UEF

Linkit

Julkaisut