MINNA TANSKANEN

Vanhempi yliopistonlehtori

Koulutuksesta vastaava varadekaani

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta


Työskentelen kulttuurimaantieteen vanhempana yliopistolehtorina, ja erityisvastuualueenani on aineenopettajakoulutuksen kehittäminen, minkä johdosta teen paljon yhteistyötä myös muiden tiedekuntien opettajien kanssa. Erasmus-hankkeiden myötä olen tehnyt myös kansainvälistä opetuksenkehittämistyötä jo yli 20 vuotta.

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan koulutuksesta vastaavana varadekaanina johdan tiedekunnan koulutuksen kehittämisen toimikuntaa, Yhka-Kotoa, ja vastaan monista mm. opiskelijavalintaan, opetussuunnitelmatyöhön, opetuksen laadun kehittämiseen ja opintojen etenemisen seurantaan liittyvistä kysymyksistä.

Tutkimuksen avainsanojani ovat: maisemamaantiede, yhteiskunnallinen ympäristötutkimus, didaktinen maantiede ja korkeakoulutuksen kehittäminen. Viime vuosina olen osallistunut etenkin metsänomistajien metsädiskurssien monitieteiseen tarkasteluun.

Yhteystiedot

Organisaatio

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, Historia- ja maantieteiden laitos

Sähköposti

minna.tanskanen@uef.fi

Puhelin

050 372 8884

Avainsanat

Tutkimusryhmät - UEF

Julkaisut