Niina  Salonen

Niina Salonen

Yliopisto-opettaja

Filosofinen tiedekunta, Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto

niina.salonen@uef.fi

Opetustehtävät

vuorovaikutuksen ja draamakasvatuksen opintojaksoja sekä luokan- että varhaiskasvatuksen opettajakoulutuksessa, opetusharjoittelun ohjaus

Tutkimusryhmät ja -projektit

Väitöstutkimuksen työnimi: ”How to become an early-years teacher? The formation of professional identity.”