NIINA SALONEN

Yliopisto-opettaja

Yhteystiedot

Organisaatio

Filosofinen tiedekunta, Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto

Sähköposti

niina.salonen@uef.fi

Puhelin

-

Avainsanat

Opetustehtävät

vuorovaikutuksen ja draamakasvatuksen opintojaksoja sekä luokan- että varhaiskasvatuksen opettajakoulutuksessa, opetusharjoittelun ohjaus

Tutkimusryhmät ja -projektit

Väitöstutkimuksen työnimi: ”How to become an early-years teacher? The formation of professional identity.”