Niina Salonen

Yliopisto-opettaja

draamakasvatuksen ja vuorovaikutuksen opintojaksoja luokan- ja varhaiskasvatuksen opettajakoulutuksessa, opetusharjoittelujen ohjaus

Filosofinen tiedekunta, Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto

niina.salonen@uef.fi

Väitöstutkimuksen työnimi: ”How to become an early-years teacher? The formation of professional identity.”