NIKO HäNNINEN

Nuorempi tutkija

Nuorempi tutkija


Toimin nuorempana tutkijana ja teen väitöskirjatyötä "Kuvan rekonstruktio ja epävarmuuksien mallinnus kvantitatiivisessa fotoakustisessa tomografiassa". Kvantitatiivinen fotoakustinen tomografia on viime vuosikymmenillä kehitetty kuvantamismenetelmä, joka perustuu valolla aiheutettuun fotoakustiseen ilmiöön. Menetelmä yhdistää optisen kuvantamisen korkean kontrastin ja ultraäänen tarkan resoluution, ja sen sovelluskohteina nähdään erityisesti rinta- ja ihosyövän havainnointi, verisuoniston kuvantaminen, hoitojen seuranta sekä pieneläinten kuvantaminen biolääketieteen tutkimuksissa.

Kvantitatiivisen fotoakustisen tomografian yksi merkittävimpiä haasteita on kuvan rekonstruktio-ongelman laskennallinen raskaus. Väitöskirjatyössä kehitetään laskennallisia menetelmiä, joilla menetelmän laskennallista kuormaa voidaan pienentää ilman että se vaikuttaa rekonstruoitujen kuvien tarkkuutteen. Lisäksi työssä kehitetään menetelmiä joiden avulla voidaan arvioida rekonstruoitujen kuvien luotettavuutta.