Niko  Kinnunen

Niko Kinnunen

Yliopistotutkija

Materiaalikemia, Doc FT

Luonnontieteiden, metsätieteiden ja tekniikan tiedekunta, Kemian laitos

niko.kinnunen@uef.fi | 050 342 4084

0503424084
050 3424084
050 342 4084
+358 50 342 4084
+35850 342 4084
050 3424 084
+358 50 3424 084
+35850 3424 084
+358 50 3424084
+35850 3424084
+358503424084

Tutkimukseni keskittyy liikenteen ja energian tuotannon päästövähennystekniikoiden kehittämiseen ja ymmärtämiseen. Maakaasun pakokaasujen jälkikäsittelyjärjestelmät ja muut vaihtoehtoisilla polttoaineilla käytettävät ajoneuvot ovat katalysaattoritutkimuksen pääpainoalueita. Erityisesti tavoitteenamme on pienentää kokonaispäästöjä sekä pidentämään pakokaasujen jälkikäsittelyjärjestelmien käyttöikää yhdistämällä kemiallisia ja teknisiä ratkaisuja. Tärkein asiantuntemus on metaanin palamiskatalyysi ja typen oksidien poisto selektiivisellä katalyyttisellä pelkistyksellä (SCR). Lisäksi etsimme yhdessä teollisuuskumppaneidemme kanssa uusia katalyyttisiä lähestymistapoja päästöttömän ratkaisun löytämiseksi energiantuotantoon.

Julkaisut

37 kappaletta