NIKO KINNUNEN

Yliopistotutkija

Materiaalikemia, Doc FT


Tutkimukseni keskittyy liikenteen ja energian tuotannon päästövähennystekniikoiden kehittämiseen ja ymmärtämiseen. Maakaasun pakokaasujen jälkikäsittelyjärjestelmät ja muut vaihtoehtoisilla polttoaineilla käytettävät ajoneuvot ovat katalysaattoritutkimuksen pääpainoalueita. Erityisesti tavoitteenamme on pienentää kokonaispäästöjä sekä pidentämään pakokaasujen jälkikäsittelyjärjestelmien käyttöikää yhdistämällä kemiallisia ja teknisiä ratkaisuja. Tärkein asiantuntemus on metaanin palamiskatalyysi ja typen oksidien poisto selektiivisellä katalyyttisellä pelkistyksellä (SCR). Lisäksi etsimme yhdessä teollisuuskumppaneidemme kanssa uusia katalyyttisiä lähestymistapoja päästöttömän ratkaisun löytämiseksi energiantuotantoon.

Yhteystiedot

Organisaatio

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, Kemian laitos

Sähköposti

niko.kinnunen@uef.fi

Puhelin

050 342 4084

Avainsanat

Tutkimusryhmät ja -projektit

Horizon 2020 projektit:

COLHD-projekti

HDGAS-projekti

Tutkimusryhmät - UEF

Linkit

Julkaisut