Tarkenna hakuasi

Niko  Kinnunen

Niko Kinnunen

Yliopistotutkija

Materiaalikemia, Doc FT

Kemian laitos, Luonnontieteiden, metsätieteiden ja tekniikan tiedekunta

niko.kinnunen@uef.fi | 050 342 4084

Tutkimukseni keskittyy liikenteen ja energian tuotannon päästövähennystekniikoiden kehittämiseen ja ymmärtämiseen. Maakaasun pakokaasujen jälkikäsittelyjärjestelmät ja muut vaihtoehtoisilla polttoaineilla käytettävät ajoneuvot ovat katalysaattoritutkimuksen pääpainoalueita. Erityisesti tavoitteenamme on pienentää kokonaispäästöjä sekä pidentämään pakokaasujen jälkikäsittelyjärjestelmien käyttöikää yhdistämällä kemiallisia ja teknisiä ratkaisuja. Tärkein asiantuntemus on metaanin palamiskatalyysi ja typen oksidien poisto selektiivisellä katalyyttisellä pelkistyksellä (SCR). Lisäksi etsimme yhdessä teollisuuskumppaneidemme kanssa uusia katalyyttisiä lähestymistapoja päästöttömän ratkaisun löytämiseksi energiantuotantoon.

Julkaisut

39/39 kappaletta